Gangeren 13A
4327 SANDNES

Gangeren 13A, 4327 SANDNES er ei adresse i Sandnes.

Koordinatar:

Andre opplysningar om Gangeren 13A, 4327 SANDNES:

  • Postnummer: 4327 SANDNES
  • Gards-/bruksnummer: 38 / 1734 i 1102 Sandnes
  • Grunnkrins: 702 ØVRE HANA
  • Valkrins: 12 HANA
  • Kyrkjesogn: 6080601 Hana
  • Tettstad: Stavanger/Sandnes

Gangeren

Gangeren er ein veg i Sandnes kommune med 41 ulike adresser.
Husnummer frå 1 til 77.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Gangeren 1 4327 SANDNES 58.8522, 5.7501 38 / 1517
Gangeren 1A 4327 SANDNES 58.8518, 5.7501 38 / 420
Gangeren 3 4327 SANDNES 58.8523, 5.7503 38 / 1823
Gangeren 4 4327 SANDNES 58.8527, 5.7505 38 / 133
Gangeren 5 4327 SANDNES 58.8520, 5.7505 38 / 1353
Gangeren 6 4327 SANDNES 58.8528, 5.7505 38 / 311
Gangeren 7 4327 SANDNES 58.8521, 5.7509 38 / 584
Gangeren 9 4327 SANDNES 58.8522, 5.7515 38 / 583
Gangeren 9A 4327 SANDNES 58.8522, 5.7511 38 / 1832
Gangeren 10 4327 SANDNES 58.8530, 5.7507 38 / 395
Gangeren 11 4327 SANDNES 58.8521, 5.7516 38 / 1492
Gangeren 13 4327 SANDNES 58.8524, 5.7518 38 / 582
Gangeren 13A 4327 SANDNES 58.8522, 5.7520 38 / 1734
Gangeren 15 4327 SANDNES 58.8524, 5.7523 38 / 1041
Gangeren 17 4327 SANDNES 58.8526, 5.7527 38 / 581
Gangeren 21 4327 SANDNES 58.8526, 5.7515 38 / 1582
Gangeren 23 4327 SANDNES 58.8524, 5.7511 38 / 1510
Gangeren 25 4327 SANDNES 58.8524, 5.7508 38 / 586
Gangeren 29 4327 SANDNES 58.8529, 5.7523 38 / 587
Gangeren 33 4327 SANDNES 58.8529, 5.7514 38 / 1495
Gangeren 35 4327 SANDNES 58.8531, 5.7519 38 / 135
Gangeren 37 4327 SANDNES 58.8532, 5.7517 38 / 46
Gangeren 39 4327 SANDNES 58.8533, 5.7519 38 / 71
Gangeren 41 4327 SANDNES 58.8535, 5.7522 38 / 309
Gangeren 43 4327 SANDNES 58.8535, 5.7524 38 / 310
Gangeren 45 4327 SANDNES 58.8536, 5.7526 38 / 317
Gangeren 47 4327 SANDNES 58.8535, 5.7527 38 / 415
Gangeren 49 4327 SANDNES 58.8532, 5.7524 38 / 993
Gangeren 51 4327 SANDNES 58.8534, 5.7531 38 / 408
Gangeren 53 4327 SANDNES 58.8531, 5.7526 38 / 992
Gangeren 55 4327 SANDNES 58.8530, 5.7529 38 / 342
Gangeren 57A 4327 SANDNES 58.8531, 5.7530 38 / 343
Gangeren 57B 4327 SANDNES 58.8533, 5.7533 38 / 300
Gangeren 59 4327 SANDNES 58.8536, 5.7532 38 / 1144
Gangeren 61 4327 SANDNES 58.8538, 5.7530 38 / 1377
Gangeren 63 4327 SANDNES 58.8538, 5.7533 38 / 1376
Gangeren 65 4327 SANDNES 58.8538, 5.7537 38 / 72
Gangeren 66 4327 SANDNES 58.8541, 5.7538 38 / 475
Gangeren 69 4327 SANDNES 58.8536, 5.7542 38 / 30
Gangeren 75 4327 SANDNES 58.8533, 5.7552 38 / 1648
Gangeren 77 4327 SANDNES 58.8533, 5.7556 38 / 1649

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken