Sletteveien 11
4328 SANDNES

Sletteveien 11, 4328 SANDNES er ei adresse i .

Koordinatar:

Andre opplysningar om Sletteveien 11, 4328 SANDNES:

  • Postnummer: 4328 SANDNES
  • Gards-/bruksnummer: 38 / 1499 i 1102
  • Grunnkrins: 702 ØVRE HANA
  • Valkrins: 12 HANA
  • Kyrkjesogn: 6080601 Hana
  • Tettstad: Stavanger/Sandnes

Sletteveien

Sletteveien er ein veg i Sandnes kommune med 18 ulike adresser.
Husnummer frå 1 til 21.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Sletteveien 1 4328 SANDNES 58.8547, 5.7699 38 / 831
Sletteveien 2 4328 SANDNES 58.8551, 5.7693 38 / 613
Sletteveien 3 4328 SANDNES 58.8547, 5.7710 38 / 1753
Sletteveien 4 4328 SANDNES 58.8553, 5.7700 38 / 1465
Sletteveien 6 4328 SANDNES 58.8553, 5.7708 38 / 820
Sletteveien 6B 4328 SANDNES 58.8555, 5.7706 38 / 819
Sletteveien 6C 4328 SANDNES 58.8557, 5.7703 38 / 1730
Sletteveien 8 4328 SANDNES 58.8553, 5.7714 38 / 822
Sletteveien 8A 4328 SANDNES 58.8553, 5.7712 38 / 1890
Sletteveien 9 4328 SANDNES 58.8550, 5.7719 38 / 1139
Sletteveien 10 4328 SANDNES 58.8554, 5.7720 38 / 658
Sletteveien 11 4328 SANDNES 58.8548, 5.7720 38 / 1499
Sletteveien 12 4328 SANDNES 58.8555, 5.7725 38 / 659
Sletteveien 13 4328 SANDNES 58.8546, 5.7721 38 / 925
Sletteveien 15 4328 SANDNES 58.8551, 5.7725 38 / 1347
Sletteveien 17 4328 SANDNES 58.8550, 5.7726 38 / 1346
Sletteveien 19 4328 SANDNES 58.8548, 5.7727 38 / 1345
Sletteveien 21 4328 SANDNES 58.8547, 5.7728 38 / 926

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken