Strondlia 9A
4329 SANDNES

Strondlia 9A, 4329 SANDNES er ei adresse i .

Koordinatar:

Andre opplysningar om Strondlia 9A, 4329 SANDNES:

  • Postnummer: 4329 SANDNES
  • Gards-/bruksnummer: 1 / 238 i 1102
  • Grunnkrins: 706 GRAMSTAD
  • Valkrins: 12 HANA
  • Kyrkjesogn: 6080601 Hana
  • Tettstad: Stavanger/Sandnes

Strondlia

Strondlia er ein veg i Sandnes kommune med 17 ulike adresser.
Husnummer frå 1 til 19.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Strondlia 1 4329 SANDNES 58.8758, 5.7681 1 / 100
Strondlia 2 4329 SANDNES 58.8762, 5.7689 1 / 114
Strondlia 3 4329 SANDNES 58.8756, 5.7679 1 / 106
Strondlia 4 4329 SANDNES 58.8758, 5.7688 1 / 113
Strondlia 5 4329 SANDNES 58.8754, 1,000.0000 1 / 104
Strondlia 6 4329 SANDNES 58.8756, 5.7685 1 / 110
Strondlia 7 4329 SANDNES 58.8753, 5.7673 1 / 105
Strondlia 7B 4329 SANDNES 58.8750, 5.7668 1 / 138
Strondlia 8 4329 SANDNES 58.8754, 5.7680 1 / 111
Strondlia 9 4329 SANDNES 58.8749, 5.7671 1 / 109
Strondlia 9A 4329 SANDNES 58.8750, 5.7673 1 / 238
Strondlia 10 4329 SANDNES 58.8752, 5.7677 1 / 112
Strondlia 11 4329 SANDNES 58.8748, 5.7676 1 / 249
Strondlia 13 4329 SANDNES 58.8749, 5.7681 1 / 118
Strondlia 15 4329 SANDNES 58.8750, 5.7684 1 / 116
Strondlia 17 4329 SANDNES 58.8752, 5.7686 1 / 117
Strondlia 19 4329 SANDNES 58.8754, 5.7687 1 / 115

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken