Noredalsveien 62
4338 SANDNES

Noredalsveien 62, 4338 SANDNES er ei adresse i Sandnes.

Koordinatar:

Andre opplysningar om Noredalsveien 62, 4338 SANDNES:

  • Postnummer: 4338 SANDNES
  • Gards-/bruksnummer: 35 / 1 i 1102 Sandnes
  • Grunnkrins: 704 GRUNNINGEN
  • Valkrins: 12 HANA
  • Kyrkjesogn: 6080601 Hana
  • Tettstad:

Noredalsveien

Noredalsveien er ein veg i Sandnes kommune med 37 ulike adresser.
Husnummer frå 18 til 443.

Adressene i Noredalsveien høyrer til ulike postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Noredalsveien 18 4309 SANDNES 58.8517, 5.7740 38 / 503
Noredalsveien 62 4338 SANDNES 58.8503, 5.7846 35 / 1
Noredalsveien 64 4338 SANDNES 58.8494, 5.7844 35 / 1
Noredalsveien 66 4338 SANDNES 58.8485, 5.7840 35 / 7
Noredalsveien 72 4338 SANDNES 58.8474, 5.7786 35 / 2
Noredalsveien 72A 4338 SANDNES 58.8478, 5.7822 35 / 2
Noredalsveien 74 4338 SANDNES 58.8473, 1,000.0000 35 / 5
Noredalsveien 76 4338 SANDNES 58.8472, 5.7806 35 / 10
Noredalsveien 78 4338 SANDNES 58.8470, 5.7791 35 / 5
Noredalsveien 83 4338 SANDNES 58.8461, 5.7781 35 / 6
Noredalsveien 85 4338 SANDNES 58.8459, 5.7782 35 / 6
Noredalsveien 180 4338 SANDNES 58.8485, 5.7975 8 / 18
Noredalsveien 182 4338 SANDNES 58.8507, 5.7998 8 / 9
Noredalsveien 186 4338 SANDNES 58.8494, 5.8007 8 / 9
Noredalsveien 198 4338 SANDNES 58.8453, 5.7960 8 / 2
Noredalsveien 200 4338 SANDNES 58.8453, 5.7973 8 / 2
Noredalsveien 202 4338 SANDNES 58.8450, 5.7983 8 / 1
Noredalsveien 205 4338 SANDNES 58.8433, 5.7978 8 / 15
Noredalsveien 211 4338 SANDNES 58.8427, 1,000.0000 8 / 10
Noredalsveien 213 4338 SANDNES 58.8411, 5.8027 8 / 4
Noredalsveien 215 4338 SANDNES 58.8410, 5.8033 8 / 4
Noredalsveien 217 4338 SANDNES 58.8427, 5.8024 8 / 10
Noredalsveien 290 4308 SANDNES 58.8472, 5.8127 9 / 43
Noredalsveien 292 4308 SANDNES 58.8464, 5.8120 9 / 56
Noredalsveien 294 4308 SANDNES 58.8462, 5.8143 9 / 7
Noredalsveien 326 4308 SANDNES 58.8465, 5.8227 9 / 7
Noredalsveien 328 4308 SANDNES 58.8480, 5.8255 9 / 36
Noredalsveien 330 4308 SANDNES 58.8465, 5.8244 9 / 7
Noredalsveien 336 4308 SANDNES 58.8448, 5.8216 9 / 28
Noredalsveien 370 4308 SANDNES 58.8436, 5.8296 9 / 25
Noredalsveien 384 4308 SANDNES 58.8428, 5.8296 9 / 16
Noredalsveien 385 4308 SANDNES 58.8416, 5.8270 9 / 39
Noredalsveien 386 4308 SANDNES 58.8424, 5.8304 9 / 16
Noredalsveien 388 4308 SANDNES 58.8437, 5.8342 9 / 16
Noredalsveien 439 4308 SANDNES 58.8378, 5.8331 9 / 45
Noredalsveien 441 4308 SANDNES 58.8370, 5.8319 9 / 9
Noredalsveien 443 4308 SANDNES 58.8370, 5.8329 9 / 9

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken