Øygardtunet 3
4327 SANDNES

Øygardtunet 3, 4327 SANDNES er ei adresse i Sandnes.

Koordinatar:

Andre opplysningar om Øygardtunet 3, 4327 SANDNES:

  • Postnummer: 4327 SANDNES
  • Gards-/bruksnummer: 38 / 1759 i 1102 Sandnes
  • Grunnkrins: 702 ØVRE HANA
  • Valkrins: 12 HANA
  • Kyrkjesogn: 6080601 Hana
  • Tettstad: Stavanger/Sandnes

Øygardtunet

Øygardtunet er ein veg i Sandnes kommune med 9 ulike adresser.
Husnummer frå 3 til 15.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Øygardtunet 3 4327 SANDNES 58.8534, 5.7707 38 / 1759
Øygardtunet 4 4327 SANDNES 58.8529, 5.7701 38 / 325
Øygardtunet 6 4327 SANDNES 58.8531, 5.7701 38 / 1594
Øygardtunet 8 4327 SANDNES 58.8532, 5.7701 38 / 1593
Øygardtunet 10 4327 SANDNES 58.8534, 5.7698 38 / 1592
Øygardtunet 12 4327 SANDNES 58.8534, 5.7694 38 / 1591
Øygardtunet 13 4327 SANDNES 58.8536, 5.7696 38 / 1588
Øygardtunet 14 4327 SANDNES 58.8533, 5.7691 38 / 1590
Øygardtunet 15 4327 SANDNES 58.8535, 5.7690 38 / 1589

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken