Fjellveien 2A
4328 SANDNES

Fjellveien 2A, 4328 SANDNES er ei adresse i Sandnes.

Koordinatar:

Andre opplysningar om Fjellveien 2A, 4328 SANDNES:

  • Postnummer: 4328 SANDNES
  • Gards-/bruksnummer: 38 / 1762 i 1102 Sandnes
  • Grunnkrins: 702 ØVRE HANA
  • Valkrins: 12 HANA
  • Kyrkjesogn: 6080601 Hana
  • Tettstad: Stavanger/Sandnes

Fjellveien

Fjellveien er ein veg i Sandnes kommune med 19 ulike adresser.
Husnummer frå 1 til 16.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Fjellveien 1 4328 SANDNES 58.8540, 5.7561 38 / 384
Fjellveien 1A 4328 SANDNES 58.8538, 5.7563 38 / 393
Fjellveien 2A 4328 SANDNES 58.8543, 5.7560 38 / 1762
Fjellveien 2B 4328 SANDNES 58.8544, 5.7563 38 / 67
Fjellveien 2C 4328 SANDNES 58.8544, 5.7565 38 / 1849
Fjellveien 3 4328 SANDNES 58.8541, 5.7564 38 / 507
Fjellveien 3A 4328 SANDNES 58.8539, 5.7566 38 / 1188
Fjellveien 4 4328 SANDNES 58.8546, 5.7567 38 / 678
Fjellveien 4A 4328 SANDNES 58.8547, 5.7569 38 / 677
Fjellveien 5 4328 SANDNES 58.8541, 5.7569 38 / 506
Fjellveien 6 4328 SANDNES 58.8544, 5.7571 38 / 635
Fjellveien 8 4328 SANDNES 58.8542, 5.7574 38 / 634
Fjellveien 9 4328 SANDNES 58.8538, 5.7575 38 / 440
Fjellveien 10 4328 SANDNES 58.8540, 5.7579 38 / 478
Fjellveien 11 4328 SANDNES 58.8536, 5.7579 38 / 429
Fjellveien 12 4328 SANDNES 58.8540, 5.7581 38 / 406
Fjellveien 14 4328 SANDNES 58.8539, 5.7586 38 / 247
Fjellveien 16 4328 SANDNES 58.8535, 5.7583 38 / 130
Fjellveien 16A 4328 SANDNES 58.8537, 1,000.0000 38 / 413

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken