Vatneliveien 33
4309 SANDNES

Vatneliveien 33, 4309 SANDNES er ei adresse i .

Koordinatar:

Andre opplysningar om Vatneliveien 33, 4309 SANDNES:

  • Postnummer: 4309 SANDNES
  • Gards-/bruksnummer: 37 / 16 i 1102
  • Grunnkrins: 709 TRØDNE
  • Valkrins: 12 HANA
  • Kyrkjesogn: 6080601 Hana
  • Tettstad:

Vatneliveien

Vatneliveien er ein veg i Sandnes kommune med 5 ulike adresser.
Husnummer frå 24 til 81.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Vatneliveien 24 4309 SANDNES 58.8563, 5.7764 37 / 24
Vatneliveien 33 4309 SANDNES 58.8576, 5.7788 37 / 16
Vatneliveien 35 4309 SANDNES 58.8575, 5.7774 37 / 16
Vatneliveien 79 4309 SANDNES 58.8592, 5.7724 37 / 70
Vatneliveien 81 4309 SANDNES 58.8593, 5.7719 37 / 70

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken