Vannverkveien 25
4327 SANDNES

Vannverkveien 25, 4327 SANDNES er ei adresse i .

Koordinatar:

Andre opplysningar om Vannverkveien 25, 4327 SANDNES:

  • Postnummer: 4327 SANDNES
  • Gards-/bruksnummer: 38 / 934 i 1102
  • Grunnkrins: 702 ØVRE HANA
  • Valkrins: 12 HANA
  • Kyrkjesogn: 6080601 Hana
  • Tettstad: Stavanger/Sandnes

Vannverkveien

Vannverkveien er ein veg i Sandnes kommune med 5 ulike adresser.
Husnummer frå 23 til 41.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Vannverkveien 23 4327 SANDNES 58.8505, 5.7566 38 / 341
Vannverkveien 25 4327 SANDNES 58.8502, 5.7562 38 / 934
Vannverkveien 27 4327 SANDNES 58.8498, 5.7562 38 / 933
Vannverkveien 35 4327 SANDNES 58.8490, 5.7563 38 / 884
Vannverkveien 41 4327 SANDNES 58.8486, 5.7566 38 / 592

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken