Sportsveien 34A
4328 SANDNES

Sportsveien 34A, 4328 SANDNES er ei adresse i Sandnes.

Koordinatar:

Andre opplysningar om Sportsveien 34A, 4328 SANDNES:

  • Postnummer: 4328 SANDNES
  • Gards-/bruksnummer: 38 / 1779 i 1102 Sandnes
  • Grunnkrins: 702 ØVRE HANA
  • Valkrins: 12 HANA
  • Kyrkjesogn: 6080601 Hana
  • Tettstad: Stavanger/Sandnes

Sportsveien

Sportsveien er ein veg i Sandnes kommune med 17 ulike adresser.
Husnummer frå 23 til 36.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Sportsveien 23 4328 SANDNES 58.8554, 5.7599 38 / 1569
Sportsveien 23A 4328 SANDNES 58.8556, 5.7597 38 / 1157
Sportsveien 24 4328 SANDNES 58.8551, 5.7600 38 / 513
Sportsveien 25 4328 SANDNES 58.8554, 5.7593 38 / 486
Sportsveien 25A 4328 SANDNES 58.8554, 5.7589 38 / 1557
Sportsveien 26 4328 SANDNES 58.8550, 5.7597 38 / 514
Sportsveien 27 4328 SANDNES 58.8551, 5.7586 38 / 528
Sportsveien 28 4328 SANDNES 58.8549, 5.7594 38 / 515
Sportsveien 28A 4328 SANDNES 58.8548, 5.7596 38 / 1625
Sportsveien 29 4328 SANDNES 58.8554, 5.7584 38 / 1124
Sportsveien 30 4328 SANDNES 58.8548, 5.7591 38 / 516
Sportsveien 30A 4328 SANDNES 58.8547, 5.7593 38 / 1181
Sportsveien 32 4328 SANDNES 58.8548, 5.7586 38 / 517
Sportsveien 34 4328 SANDNES 58.8549, 5.7585 38 / 529
Sportsveien 34A 4328 SANDNES 58.8548, 5.7581 38 / 1779
Sportsveien 36 4328 SANDNES 58.8551, 5.7582 38 / 530
Sportsveien 36A 4328 SANDNES 58.8550, 5.7580 38 / 968

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken