Grevlingveien 5A
4329 SANDNES

Grevlingveien 5A, 4329 SANDNES er ei adresse i .

Koordinatar:

Andre opplysningar om Grevlingveien 5A, 4329 SANDNES:

  • Postnummer: 4329 SANDNES
  • Gards-/bruksnummer: 37 / 662 i 1102
  • Grunnkrins: 703 ASPERMYRA
  • Valkrins: 12 HANA
  • Kyrkjesogn: 6080601 Hana
  • Tettstad: Stavanger/Sandnes

Grevlingveien

Grevlingveien er ein veg i Sandnes kommune med 39 ulike adresser.
Husnummer frå 1 til 44.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Grevlingveien 1A 4329 SANDNES 58.8666, 5.7653 37 / 446
Grevlingveien 1B 4329 SANDNES 58.8665, 5.7656 37 / 294
Grevlingveien 2 4329 SANDNES 58.8660, 5.7665 37 / 479
Grevlingveien 4 4329 SANDNES 58.8660, 5.7670 37 / 207
Grevlingveien 5 4329 SANDNES 58.8658, 5.7662 37 / 185
Grevlingveien 5A 4329 SANDNES 58.8655, 5.7661 37 / 662
Grevlingveien 6 4329 SANDNES 58.8664, 5.7671 37 / 246
Grevlingveien 7 4329 SANDNES 58.8654, 5.7666 37 / 154
Grevlingveien 7A 4329 SANDNES 58.8653, 5.7662 37 / 540
Grevlingveien 9 4329 SANDNES 58.8652, 5.7669 37 / 232
Grevlingveien 11 4329 SANDNES 58.8654, 5.7672 37 / 229
Grevlingveien 13 4329 SANDNES 58.8656, 5.7668 37 / 241
Grevlingveien 13A 4329 SANDNES 58.8657, 5.7670 37 / 640
Grevlingveien 14 4329 SANDNES 58.8671, 5.7674 37 / 417
Grevlingveien 15A 4329 SANDNES 58.8658, 5.7674 37 / 544
Grevlingveien 15B 4329 SANDNES 58.8657, 5.7676 37 / 544
Grevlingveien 16 4329 SANDNES 58.8672, 5.7674 37 / 416
Grevlingveien 17 4329 SANDNES 58.8658, 5.7677 37 / 86
Grevlingveien 18 4329 SANDNES 58.8674, 5.7677 37 / 415
Grevlingveien 19 4329 SANDNES 58.8654, 5.7679 37 / 524
Grevlingveien 20 4329 SANDNES 58.8675, 5.7678 37 / 414
Grevlingveien 21 4329 SANDNES 58.8656, 5.7682 37 / 525
Grevlingveien 22 4329 SANDNES 58.8677, 5.7680 37 / 413
Grevlingveien 23 4329 SANDNES 58.8657, 5.7685 37 / 526
Grevlingveien 24 4329 SANDNES 58.8680, 5.7682 37 / 438
Grevlingveien 25 4329 SANDNES 58.8660, 5.7685 37 / 527
Grevlingveien 26 4329 SANDNES 58.8681, 5.7682 37 / 631
Grevlingveien 27A 4329 SANDNES 58.8659, 5.7681 37 / 528
Grevlingveien 27B 4329 SANDNES 58.8658, 5.7683 37 / 528
Grevlingveien 29 4329 SANDNES 58.8663, 5.7675 37 / 238
Grevlingveien 29A 4329 SANDNES 58.8661, 5.7674 37 / 678
Grevlingveien 31A 4329 SANDNES 58.8666, 5.7674 37 / 406
Grevlingveien 31B 4329 SANDNES 58.8665, 5.7675 37 / 406
Grevlingveien 33 4329 SANDNES 58.8669, 5.7676 37 / 410
Grevlingveien 35A 4329 SANDNES 58.8671, 5.7681 37 / 440
Grevlingveien 35B 4329 SANDNES 58.8671, 5.7678 37 / 411
Grevlingveien 37 4329 SANDNES 58.8674, 5.7684 37 / 412
Grevlingveien 39 4329 SANDNES 58.8674, 5.7681 37 / 539
Grevlingveien 44 4329 SANDNES 58.8675, 5.7705 37 / 3

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken