Åsveien 26B
4328 SANDNES

Åsveien 26B, 4328 SANDNES er ei adresse i .

Koordinatar:

Andre opplysningar om Åsveien 26B, 4328 SANDNES:

  • Postnummer: 4328 SANDNES
  • Gards-/bruksnummer: 37 / 204 i 1102
  • Grunnkrins: 702 ØVRE HANA
  • Valkrins: 12 HANA
  • Kyrkjesogn: 6080601 Hana
  • Tettstad: Stavanger/Sandnes

Åsveien

Åsveien er ein veg i Sandnes kommune med 107 ulike adresser.
Husnummer frå 1 til 167.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Åsveien 1 4328 SANDNES 58.8557, 5.7672 38 / 230
Åsveien 2 4328 SANDNES 58.8555, 5.7666 38 / 329
Åsveien 2A 4328 SANDNES 58.8558, 5.7666 38 / 1069
Åsveien 2B 4328 SANDNES 58.8557, 5.7663 38 / 1828
Åsveien 4A 4328 SANDNES 58.8560, 5.7661 38 / 1551
Åsveien 4B 4328 SANDNES 58.8560, 5.7664 38 / 1749
Åsveien 5 4328 SANDNES 58.8563, 5.7682 38 / 981
Åsveien 6A 4328 SANDNES 58.8563, 5.7674 38 / 2225
Åsveien 6B 4328 SANDNES 58.8563, 5.7673 38 / 2225
Åsveien 6C 4328 SANDNES 58.8563, 5.7674 38 / 2225
Åsveien 6D 4328 SANDNES 58.8563, 5.7672 38 / 2225
Åsveien 6E 4328 SANDNES 58.8561, 5.7672 38 / 2225
Åsveien 6F 4328 SANDNES 58.8562, 5.7671 38 / 2225
Åsveien 6G 4328 SANDNES 58.8561, 5.7672 38 / 2225
Åsveien 6H 4328 SANDNES 58.8562, 5.7670 38 / 2225
Åsveien 6I 4328 SANDNES 58.8560, 5.7670 38 / 2225
Åsveien 6J 4328 SANDNES 58.8560, 5.7668 38 / 2225
Åsveien 6K 4328 SANDNES 58.8560, 5.7669 38 / 2225
Åsveien 6L 4328 SANDNES 58.8560, 5.7668 38 / 2225
Åsveien 7 4328 SANDNES 58.8565, 5.7685 38 / 1013
Åsveien 8A 4328 SANDNES 58.8564, 5.7677 38 / 2219
Åsveien 8B 4328 SANDNES 58.8565, 5.7676 38 / 2219
Åsveien 8C 4328 SANDNES 58.8564, 5.7677 38 / 2219
Åsveien 8D 4328 SANDNES 58.8565, 5.7676 38 / 2219
Åsveien 8E 4328 SANDNES 58.8565, 5.7675 38 / 2219
Åsveien 8F 4328 SANDNES 58.8565, 5.7674 38 / 2219
Åsveien 8G 4328 SANDNES 58.8565, 5.7675 38 / 2219
Åsveien 8H 4328 SANDNES 58.8565, 5.7674 38 / 2219
Åsveien 9 4328 SANDNES 58.8567, 5.7688 38 / 1024
Åsveien 10A 4328 SANDNES 58.8568, 5.7676 38 / 2218
Åsveien 10B 4328 SANDNES 58.8568, 5.7675 38 / 2218
Åsveien 10C 4328 SANDNES 58.8568, 5.7674 38 / 2218
Åsveien 10D 4328 SANDNES 58.8568, 5.7673 38 / 2218
Åsveien 10E 4328 SANDNES 58.8568, 5.7675 38 / 2218
Åsveien 10F 4328 SANDNES 58.8567, 5.7674 38 / 2218
Åsveien 10G 4328 SANDNES 58.8567, 5.7673 38 / 2218
Åsveien 11 4328 SANDNES 58.8568, 5.7692 38 / 1022
Åsveien 12 4328 SANDNES 58.8569, 5.7684 38 / 1120
Åsveien 13 4328 SANDNES 58.8570, 5.7695 38 / 775
Åsveien 14 4328 SANDNES 58.8568, 5.7680 38 / 1119
Åsveien 14B 4328 SANDNES 58.8571, 5.7679 38 / 1190
Åsveien 15 4328 SANDNES 58.8572, 5.7701 38 / 778
Åsveien 16A 4328 SANDNES 58.8571, 5.7683 38 / 1701
Åsveien 16B 4328 SANDNES 58.8572, 5.7683 38 / 1701
Åsveien 16C 4328 SANDNES 58.8571, 5.7686 38 / 1754
Åsveien 16D 4328 SANDNES 58.8572, 5.7689 38 / 1769
Åsveien 17 4328 SANDNES 58.8574, 5.7706 38 / 779
Åsveien 18A 4328 SANDNES 58.8570, 5.7688 38 / 1191
Åsveien 18B 4328 SANDNES 58.8571, 5.7690 38 / 1191
Åsveien 20 4328 SANDNES 58.8573, 5.7693 38 / 757
Åsveien 22 4328 SANDNES 58.8575, 5.7698 38 / 758
Åsveien 22B 4328 SANDNES 58.8575, 5.7702 38 / 1853
Åsveien 24 4328 SANDNES 58.8577, 5.7704 38 / 1491
Åsveien 24A 4328 SANDNES 58.8578, 5.7704 38 / 1056
Åsveien 26 4328 SANDNES 58.8578, 5.7710 37 / 20
Åsveien 26A 4328 SANDNES 58.8580, 5.7708 37 / 204
Åsveien 26B 4328 SANDNES 58.8580, 5.7710 37 / 204
Åsveien 60 4328 SANDNES 58.8593, 5.7689 38 / 880
Åsveien 61 4328 SANDNES 58.8596, 5.7689 38 / 881
Åsveien 62 4328 SANDNES 58.8592, 5.7685 38 / 879
Åsveien 63 4328 SANDNES 58.8595, 5.7685 38 / 882
Åsveien 64 4328 SANDNES 58.8592, 5.7679 38 / 853
Åsveien 65 4328 SANDNES 58.8594, 5.7679 38 / 883
Åsveien 66 4328 SANDNES 58.8591, 5.7675 38 / 854
Åsveien 67 4328 SANDNES 58.8594, 5.7676 38 / 857
Åsveien 68 4328 SANDNES 58.8591, 5.7672 38 / 855
Åsveien 68B 4328 SANDNES 58.8580, 5.7614 38 / 961
Åsveien 69 4328 SANDNES 58.8593, 5.7672 38 / 858
Åsveien 70 4328 SANDNES 58.8585, 5.7592 38 / 1539
Åsveien 71 4328 SANDNES 58.8593, 5.7669 38 / 859
Åsveien 72 4328 SANDNES 58.8583, 5.7593 38 / 1538
Åsveien 74 4328 SANDNES 58.8581, 5.7594 38 / 1537
Åsveien 76 4328 SANDNES 58.8579, 5.7596 38 / 1536
Åsveien 78 4328 SANDNES 58.8578, 5.7590 38 / 1547
Åsveien 80 4328 SANDNES 58.8579, 5.7589 38 / 1546
Åsveien 82 4328 SANDNES 58.8581, 5.7587 38 / 1545
Åsveien 84 4328 SANDNES 58.8582, 5.7587 38 / 1544
Åsveien 86 4328 SANDNES 58.8584, 5.7586 38 / 1543
Åsveien 88 4328 SANDNES 58.8586, 5.7587 38 / 1542
Åsveien 90 4328 SANDNES 58.8587, 5.7590 38 / 1535
Åsveien 92 4328 SANDNES 58.8594, 5.7587 38 / 1380
Åsveien 94 4328 SANDNES 58.8599, 5.7588 38 / 1380
Åsveien 95 4328 SANDNES 58.8600, 5.7601 38 / 1381
Åsveien 97 4328 SANDNES 58.8607, 5.7597 38 / 1381
Åsveien 116 4328 SANDNES 58.8620, 5.7575 38 / 1382
Åsveien 118 4328 SANDNES 58.8626, 5.7576 38 / 1382
Åsveien 123 4328 SANDNES 58.8633, 5.7596 38 / 1519
Åsveien 124 4328 SANDNES 58.8641, 5.7578 38 / 1758
Åsveien 138 4328 SANDNES 58.8651, 5.7583 38 / 471
Åsveien 140 4328 SANDNES 58.8651, 5.7589 38 / 1585
Åsveien 150 4328 SANDNES 58.8656, 5.7593 38 / 743
Åsveien 152 4328 SANDNES 58.8657, 5.7589 38 / 970
Åsveien 154 4328 SANDNES 58.8659, 5.7584 38 / 1722
Åsveien 156A 4328 SANDNES 58.8660, 5.7592 38 / 1710
Åsveien 156B 4328 SANDNES 58.8660, 5.7591 38 / 1710
Åsveien 156C 4328 SANDNES 58.8661, 5.7591 38 / 1710
Åsveien 156D 4328 SANDNES 58.8661, 5.7590 38 / 1710
Åsveien 156E 4328 SANDNES 58.8660, 5.7588 38 / 1710
Åsveien 156F 4328 SANDNES 58.8660, 5.7588 38 / 1710
Åsveien 157 4328 SANDNES 58.8654, 5.7597 38 / 339
Åsveien 159 4328 SANDNES 58.8660, 5.7603 38 / 1352
Åsveien 162 4328 SANDNES 58.8664, 5.7585 38 / 1026
Åsveien 163 4328 SANDNES 58.8665, 5.7595 38 / 481
Åsveien 164 4328 SANDNES 58.8665, 5.7585 38 / 1025
Åsveien 165 4328 SANDNES 58.8667, 5.7596 38 / 621
Åsveien 166 4328 SANDNES 58.8664, 5.7589 38 / 436
Åsveien 167 4328 SANDNES 58.8668, 5.7592 38 / 1165

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken