Hanahagen 5A
4328 SANDNES

Hanahagen 5A, 4328 SANDNES er ei adresse i .

Koordinatar:

Andre opplysningar om Hanahagen 5A, 4328 SANDNES:

  • Postnummer: 4328 SANDNES
  • Gards-/bruksnummer: 38 / 1607 i 1102
  • Grunnkrins: 702 ØVRE HANA
  • Valkrins: 12 HANA
  • Kyrkjesogn: 6080601 Hana
  • Tettstad: Stavanger/Sandnes

Hanahagen

Hanahagen er ein veg i Sandnes kommune med 12 ulike adresser.
Husnummer frå 1 til 12.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Hanahagen 1 4328 SANDNES 58.8565, 5.7644 38 / 1609
Hanahagen 2 4328 SANDNES 58.8563, 5.7646 38 / 1602
Hanahagen 3 4328 SANDNES 58.8564, 5.7641 38 / 1608
Hanahagen 4 4328 SANDNES 58.8562, 5.7643 38 / 1603
Hanahagen 5A 4328 SANDNES 58.8563, 5.7639 38 / 1607
Hanahagen 5B 4328 SANDNES 58.8562, 5.7636 38 / 1607
Hanahagen 6 4328 SANDNES 58.8561, 5.7639 38 / 1604
Hanahagen 7 4328 SANDNES 58.8562, 5.7632 38 / 1606
Hanahagen 8 4328 SANDNES 58.8560, 5.7635 38 / 1605
Hanahagen 9 4328 SANDNES 58.8562, 5.7628 38 / 1620
Hanahagen 10 4328 SANDNES 58.8561, 5.7624 38 / 1619
Hanahagen 12 4328 SANDNES 58.8563, 5.7623 38 / 1621

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken