Idrettsveien 4B
4328 SANDNES

Idrettsveien 4B, 4328 SANDNES er ei adresse i .

Koordinatar:

Andre opplysningar om Idrettsveien 4B, 4328 SANDNES:

  • Postnummer: 4328 SANDNES
  • Gards-/bruksnummer: 38 / 2220 i 1102
  • Grunnkrins: 702 ØVRE HANA
  • Valkrins: 12 HANA
  • Kyrkjesogn: 6080601 Hana
  • Tettstad: Stavanger/Sandnes

Idrettsveien

Idrettsveien er ein veg i Sandnes kommune med 29 ulike adresser.
Husnummer frå 2 til 26.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Idrettsveien 2 4328 SANDNES 58.8548, 5.7621 38 / 291
Idrettsveien 3 4328 SANDNES 58.8549, 5.7612 38 / 521
Idrettsveien 4A 4328 SANDNES 58.8548, 5.7618 38 / 292
Idrettsveien 4B 4328 SANDNES 58.8546, 5.7617 38 / 2220
Idrettsveien 5 4328 SANDNES 58.8551, 5.7610 38 / 551
Idrettsveien 5A 4328 SANDNES 58.8550, 5.7606 38 / 1785
Idrettsveien 6 4328 SANDNES 58.8547, 5.7614 38 / 892
Idrettsveien 6A 4328 SANDNES 58.8545, 5.7618 38 / 559
Idrettsveien 6B 4328 SANDNES 58.8543, 5.7616 38 / 1474
Idrettsveien 7 4328 SANDNES 58.8548, 5.7604 38 / 494
Idrettsveien 7A 4328 SANDNES 58.8549, 5.7602 38 / 1478
Idrettsveien 8 4328 SANDNES 58.8546, 5.7610 38 / 446
Idrettsveien 8A 4328 SANDNES 58.8545, 5.7612 38 / 447
Idrettsveien 8B 4328 SANDNES 58.8542, 5.7614 38 / 1461
Idrettsveien 9 4328 SANDNES 58.8546, 5.7600 38 / 950
Idrettsveien 10 4328 SANDNES 58.8545, 5.7606 38 / 457
Idrettsveien 11 4328 SANDNES 58.8545, 5.7592 38 / 495
Idrettsveien 12 4328 SANDNES 58.8544, 5.7602 38 / 461
Idrettsveien 13 4328 SANDNES 58.8545, 5.7590 38 / 523
Idrettsveien 14 4328 SANDNES 58.8543, 5.7597 38 / 462
Idrettsveien 15 4328 SANDNES 58.8545, 5.7586 38 / 496
Idrettsveien 16A 4328 SANDNES 58.8542, 5.7592 38 / 463
Idrettsveien 16B 4328 SANDNES 58.8542, 5.7589 38 / 1834
Idrettsveien 18 4328 SANDNES 58.8540, 5.7590 38 / 534
Idrettsveien 20 4328 SANDNES 58.8541, 5.7586 38 / 868
Idrettsveien 22A 4328 SANDNES 58.8543, 5.7582 38 / 869
Idrettsveien 22B 4328 SANDNES 58.8543, 5.7581 38 / 869
Idrettsveien 24 4328 SANDNES 58.8545, 5.7578 38 / 518
Idrettsveien 26 4328 SANDNES 58.8546, 5.7575 38 / 549

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken