Røyskattveien 39B
4329 SANDNES

Røyskattveien 39B, 4329 SANDNES er ei adresse i .

Koordinatar:

Andre opplysningar om Røyskattveien 39B, 4329 SANDNES:

  • Postnummer: 4329 SANDNES
  • Gards-/bruksnummer: 37 / 430 i 1102
  • Grunnkrins: 703 ASPERMYRA
  • Valkrins: 12 HANA
  • Kyrkjesogn: 6080601 Hana
  • Tettstad: Stavanger/Sandnes

Røyskattveien

Røyskattveien er ein veg i Sandnes kommune med 37 ulike adresser.
Husnummer frå 1 til 43.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Røyskattveien 1 4329 SANDNES 58.8672, 5.7666 37 / 407
Røyskattveien 2 4329 SANDNES 58.8677, 5.7663 37 / 402
Røyskattveien 3 4329 SANDNES 58.8670, 5.7666 37 / 403
Røyskattveien 4A 4329 SANDNES 58.8679, 5.7662 37 / 650
Røyskattveien 4B 4329 SANDNES 58.8682, 5.7661 37 / 649
Røyskattveien 5 4329 SANDNES 58.8668, 5.7665 37 / 404
Røyskattveien 6A 4329 SANDNES 58.8683, 5.7671 37 / 608
Røyskattveien 6B 4329 SANDNES 58.8684, 5.7671 37 / 608
Røyskattveien 6C 4329 SANDNES 58.8684, 5.7675 37 / 608
Røyskattveien 7 4329 SANDNES 58.8666, 5.7665 37 / 405
Røyskattveien 7A 4329 SANDNES 58.8666, 5.7660 37 / 633
Røyskattveien 9 4329 SANDNES 58.8663, 5.7665 37 / 396
Røyskattveien 10A 4329 SANDNES 58.8684, 5.7670 37 / 547
Røyskattveien 10B 4329 SANDNES 58.8684, 5.7670 37 / 547
Røyskattveien 10C 4329 SANDNES 58.8683, 5.7670 37 / 547
Røyskattveien 10D 4329 SANDNES 58.8683, 5.7670 37 / 547
Røyskattveien 10E 4329 SANDNES 58.8682, 5.7670 37 / 547
Røyskattveien 11 4329 SANDNES 58.8666, 5.7671 37 / 408
Røyskattveien 12 4329 SANDNES 58.8686, 5.7671 37 / 548
Røyskattveien 13 4329 SANDNES 58.8668, 5.7669 37 / 409
Røyskattveien 14 4329 SANDNES 58.8686, 5.7674 37 / 549
Røyskattveien 15 4329 SANDNES 58.8670, 5.7670 37 / 418
Røyskattveien 17 4329 SANDNES 58.8671, 5.7669 37 / 419
Røyskattveien 19 4329 SANDNES 58.8674, 5.7667 37 / 420
Røyskattveien 21 4329 SANDNES 58.8679, 5.7669 37 / 425
Røyskattveien 23 4329 SANDNES 58.8677, 5.7668 37 / 423
Røyskattveien 25 4329 SANDNES 58.8676, 5.7666 37 / 422
Røyskattveien 27 4329 SANDNES 58.8675, 5.7671 37 / 421
Røyskattveien 29 4329 SANDNES 58.8677, 5.7673 37 / 424
Røyskattveien 31 4329 SANDNES 58.8679, 5.7677 37 / 427
Røyskattveien 33 4329 SANDNES 58.8679, 5.7675 37 / 426
Røyskattveien 35 4329 SANDNES 58.8681, 5.7674 37 / 429
Røyskattveien 37 4329 SANDNES 58.8682, 5.7678 37 / 428
Røyskattveien 39A 4329 SANDNES 58.8683, 5.7678 37 / 430
Røyskattveien 39B 4329 SANDNES 58.8684, 5.7679 37 / 430
Røyskattveien 41 4329 SANDNES 58.8684, 5.7679 37 / 431
Røyskattveien 43 4329 SANDNES 58.8686, 5.7679 37 / 432

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken