Holmaveien 6A
4328 SANDNES

Holmaveien 6A, 4328 SANDNES er ei adresse i .

Koordinatar:

Andre opplysningar om Holmaveien 6A, 4328 SANDNES:

  • Postnummer: 4328 SANDNES
  • Gards-/bruksnummer: 38 / 1822 i 1102
  • Grunnkrins: 701 NEDRE HANA
  • Valkrins: 12 HANA
  • Kyrkjesogn: 6080601 Hana
  • Tettstad: Stavanger/Sandnes

Holmaveien

Holmaveien er ein veg i Sandnes kommune med 11 ulike adresser.
Husnummer frå 1 til 12.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Holmaveien 1 4328 SANDNES 58.8558, 5.7526 38 / 456
Holmaveien 2 4328 SANDNES 58.8559, 5.7531 38 / 62
Holmaveien 3 4328 SANDNES 58.8557, 5.7527 38 / 455
Holmaveien 4 4328 SANDNES 58.8556, 5.7533 38 / 62
Holmaveien 5 4328 SANDNES 58.8555, 5.7528 38 / 454
Holmaveien 6A 4328 SANDNES 58.8553, 5.7533 38 / 1822
Holmaveien 6B 4328 SANDNES 58.8555, 5.7537 38 / 346
Holmaveien 7 4328 SANDNES 58.8553, 5.7528 38 / 1079
Holmaveien 8 4328 SANDNES 58.8552, 5.7540 38 / 1566
Holmaveien 10 4328 SANDNES 58.8552, 5.7536 38 / 1565
Holmaveien 12 4328 SANDNES 58.8550, 5.7538 38 / 1564

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken