Dybingveien 10A
4309 SANDNES

Dybingveien 10A, 4309 SANDNES er ei adresse i .

Koordinatar:

Andre opplysningar om Dybingveien 10A, 4309 SANDNES:

  • Postnummer: 4309 SANDNES
  • Gards-/bruksnummer: 37 / 663 i 1102
  • Grunnkrins: 705 VATNE
  • Valkrins: 12 HANA
  • Kyrkjesogn: 6080601 Hana
  • Tettstad: Vatne

Dybingveien

Dybingveien er ein veg i Sandnes kommune med 26 ulike adresser.
Husnummer frå 1 til 31.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Dybingveien 1 4309 SANDNES 58.8634, 5.7970 37 / 176
Dybingveien 2 4309 SANDNES 58.8648, 5.7989 37 / 115
Dybingveien 2A 4309 SANDNES 58.8647, 5.7987 37 / 303
Dybingveien 3 4309 SANDNES 58.8636, 5.7973 37 / 293
Dybingveien 4 4309 SANDNES 58.8650, 5.7994 37 / 130
Dybingveien 5 4309 SANDNES 58.8638, 5.7972 37 / 255
Dybingveien 6 4309 SANDNES 58.8651, 5.7997 37 / 376
Dybingveien 7 4309 SANDNES 58.8637, 5.7975 37 / 255
Dybingveien 8A 4309 SANDNES 58.8653, 5.8000 37 / 377
Dybingveien 8B 4309 SANDNES 58.8653, 5.8001 37 / 377
Dybingveien 9 4309 SANDNES 58.8639, 5.7976 37 / 49
Dybingveien 10 4309 SANDNES 58.8656, 5.8003 37 / 153
Dybingveien 10A 4309 SANDNES 58.8655, 5.8003 37 / 663
Dybingveien 11 4309 SANDNES 58.8640, 5.7980 37 / 85
Dybingveien 12 4309 SANDNES 58.8658, 5.8007 37 / 373
Dybingveien 13 4309 SANDNES 58.8642, 5.7982 37 / 300
Dybingveien 14 4309 SANDNES 58.8660, 5.8009 37 / 372
Dybingveien 15 4309 SANDNES 58.8643, 5.7984 37 / 301
Dybingveien 17 4309 SANDNES 58.8644, 5.7987 37 / 302
Dybingveien 19 4309 SANDNES 58.8645, 5.7990 37 / 34
Dybingveien 21 4309 SANDNES 58.8646, 5.7992 37 / 381
Dybingveien 23 4309 SANDNES 58.8647, 5.7994 37 / 382
Dybingveien 25 4309 SANDNES 58.8648, 5.7998 37 / 375
Dybingveien 27 4309 SANDNES 58.8650, 5.8000 37 / 379
Dybingveien 29 4309 SANDNES 58.8653, 5.8004 37 / 378
Dybingveien 31 4309 SANDNES 58.8654, 5.8005 37 / 383

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken