Kaiveien 49
4310 HOMMERSÅK

Kaiveien 49, 4310 HOMMERSÅK er ei adresse i .

Koordinatar:

Andre opplysningar om Kaiveien 49, 4310 HOMMERSÅK:

  • Postnummer: 4310 HOMMERSÅK
  • Gards-/bruksnummer: 101 / 324 i 1102
  • Grunnkrins: 903 HOMMERSÅK 1
  • Valkrins: 1 RISKA
  • Kyrkjesogn: 6080201 Riska
  • Tettstad: Hommersåk

Kaiveien

Kaiveien er ein veg i Sandnes kommune med 36 ulike adresser.
Husnummer frå 1 til 64.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Kaiveien 1 4310 HOMMERSÅK 58.9261, 5.8520 101 / 864
Kaiveien 2 4310 HOMMERSÅK 58.9262, 5.8510 101 / 5
Kaiveien 7 4310 HOMMERSÅK 58.9267, 5.8524 101 / 530
Kaiveien 9 4310 HOMMERSÅK 58.9270, 5.8525 101 / 62
Kaiveien 13 4310 HOMMERSÅK 58.9266, 5.8518 101 / 525
Kaiveien 15 4310 HOMMERSÅK 58.9284, 5.8511 101 / 16
Kaiveien 16 4310 HOMMERSÅK 58.9280, 5.8505 101 / 520
Kaiveien 18 4310 HOMMERSÅK 58.9283, 5.8502 101 / 492
Kaiveien 21 4310 HOMMERSÅK 58.9291, 5.8513 101 / 786
Kaiveien 22 4310 HOMMERSÅK 58.9285, 5.8499 101 / 438
Kaiveien 23 4310 HOMMERSÅK 58.9295, 5.8514 101 / 780
Kaiveien 24 4310 HOMMERSÅK 58.9287, 5.8496 101 / 420
Kaiveien 25 4310 HOMMERSÅK 58.9302, 5.8511 101 / 780
Kaiveien 27 4310 HOMMERSÅK 58.9290, 5.8507 101 / 9
Kaiveien 28 4310 HOMMERSÅK 58.9290, 5.8490 101 / 524
Kaiveien 29 4310 HOMMERSÅK 58.9292, 5.8499 101 / 9
Kaiveien 30 4310 HOMMERSÅK 58.9292, 5.8488 101 / 46
Kaiveien 33 4310 HOMMERSÅK 58.9299, 5.8483 101 / 931
Kaiveien 36A 4310 HOMMERSÅK 58.9296, 5.8480 101 / 11
Kaiveien 36B 4310 HOMMERSÅK 58.9296, 5.8477 101 / 11
Kaiveien 37 4310 HOMMERSÅK 58.9302, 5.8481 101 / 57
Kaiveien 38 4310 HOMMERSÅK 58.9297, 5.8478 101 / 11
Kaiveien 40 4310 HOMMERSÅK 58.9300, 5.8472 101 / 535
Kaiveien 42 4310 HOMMERSÅK 58.9299, 5.8471 101 / 533
Kaiveien 44 4310 HOMMERSÅK 58.9299, 5.8470 101 / 531
Kaiveien 46 4310 HOMMERSÅK 58.9300, 5.8471 101 / 536
Kaiveien 47 4310 HOMMERSÅK 58.9314, 5.8465 101 / 324
Kaiveien 48 4310 HOMMERSÅK 58.9300, 5.8470 101 / 534
Kaiveien 49 4310 HOMMERSÅK 58.9319, 5.8465 101 / 324
Kaiveien 50 4310 HOMMERSÅK 58.9300, 5.8469 101 / 532
Kaiveien 52 4310 HOMMERSÅK 58.9302, 5.8469 101 / 539
Kaiveien 54 4310 HOMMERSÅK 58.9304, 5.8470 101 / 26
Kaiveien 56 4310 HOMMERSÅK 58.9306, 5.8467 101 / 31
Kaiveien 58 4310 HOMMERSÅK 58.9309, 5.8463 101 / 319
Kaiveien 60 4310 HOMMERSÅK 58.9313, 5.8461 101 / 324
Kaiveien 64 4310 HOMMERSÅK 58.9318, 5.8460 101 / 1042

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken