Skippergata 48
4328 SANDNES

Skippergata 48, 4328 SANDNES er ei adresse i .

Koordinatar:

Andre opplysningar om Skippergata 48, 4328 SANDNES:

  • Postnummer: 4328 SANDNES
  • Gards-/bruksnummer: 38 / 498 i 1102
  • Grunnkrins: 702 ØVRE HANA
  • Valkrins: 12 HANA
  • Kyrkjesogn: 6080601 Hana
  • Tettstad: Stavanger/Sandnes

Skippergata

Skippergata er ei gate i Sandnes kommune med 84 ulike adresser.
Husnummer frå 2 til 123.

Adressene i Skippergata høyrer til ulike postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Skippergata 2 4328 SANDNES 58.8551, 5.7503 38 / 82
Skippergata 2A 4328 SANDNES 58.8552, 5.7500 38 / 81
Skippergata 4 4328 SANDNES 58.8551, 5.7507 38 / 146
Skippergata 5 4327 SANDNES 58.8545, 5.7528 38 / 49
Skippergata 5A 4327 SANDNES 58.8544, 5.7529 38 / 1700
Skippergata 6 4328 SANDNES 58.8550, 5.7510 38 / 110
Skippergata 7 4327 SANDNES 58.8543, 5.7539 38 / 541
Skippergata 8 4328 SANDNES 58.8550, 5.7512 38 / 299
Skippergata 10 4328 SANDNES 58.8551, 5.7519 38 / 579
Skippergata 12 4328 SANDNES 58.8549, 5.7521 38 / 296
Skippergata 13 4327 SANDNES 58.8539, 5.7551 38 / 131
Skippergata 14 4328 SANDNES 58.8549, 5.7523 38 / 283
Skippergata 15 4327 SANDNES 58.8538, 5.7552 38 / 106
Skippergata 16 4328 SANDNES 58.8549, 5.7525 38 / 266
Skippergata 17 4327 SANDNES 58.8536, 5.7556 38 / 161
Skippergata 18 4328 SANDNES 58.8549, 5.7527 38 / 167
Skippergata 20 4328 SANDNES 58.8548, 5.7531 38 / 166
Skippergata 22 4328 SANDNES 58.8548, 5.7533 38 / 134
Skippergata 24 4328 SANDNES 58.8549, 5.7539 38 / 74
Skippergata 26 4328 SANDNES 58.8547, 5.7543 38 / 1140
Skippergata 28 4328 SANDNES 58.8547, 5.7549 38 / 476
Skippergata 34 4328 SANDNES 58.8538, 5.7558 38 / 156
Skippergata 36 4328 SANDNES 58.8537, 5.7559 38 / 157
Skippergata 38 4328 SANDNES 58.8535, 5.7561 38 / 158
Skippergata 40 4328 SANDNES 58.8533, 5.7563 38 / 159
Skippergata 42 4328 SANDNES 58.8534, 5.7565 38 / 160
Skippergata 44 4328 SANDNES 58.8536, 5.7565 38 / 68
Skippergata 46 4328 SANDNES 58.8538, 5.7569 38 / 439
Skippergata 48 4328 SANDNES 58.8539, 5.7572 38 / 498
Skippergata 50 4328 SANDNES 58.8536, 5.7570 38 / 387
Skippergata 52 4328 SANDNES 58.8535, 5.7572 38 / 1057
Skippergata 54 4328 SANDNES 58.8533, 5.7571 38 / 211
Skippergata 56 4328 SANDNES 58.8533, 5.7576 38 / 382
Skippergata 57 4327 SANDNES 58.8530, 5.7581 38 / 333
Skippergata 58 4328 SANDNES 58.8534, 5.7577 38 / 177
Skippergata 59 4327 SANDNES 58.8530, 5.7587 38 / 796
Skippergata 60 4328 SANDNES 58.8534, 5.7580 38 / 176
Skippergata 61 4327 SANDNES 58.8531, 5.7592 38 / 797
Skippergata 62 4328 SANDNES 58.8535, 5.7587 38 / 96
Skippergata 63 4327 SANDNES 58.8532, 5.7595 38 / 798
Skippergata 64 4328 SANDNES 58.8537, 5.7595 38 / 510
Skippergata 65 4327 SANDNES 58.8533, 5.7599 38 / 799
Skippergata 66A 4328 SANDNES 58.8540, 5.7595 38 / 378
Skippergata 66B 4328 SANDNES 58.8540, 5.7599 38 / 1852
Skippergata 67 4327 SANDNES 58.8535, 5.7607 38 / 737
Skippergata 68A 4328 SANDNES 58.8541, 5.7602 38 / 383
Skippergata 68B 4328 SANDNES 58.8542, 5.7600 38 / 383
Skippergata 70 4328 SANDNES 58.8542, 5.7603 38 / 601
Skippergata 72 4328 SANDNES 58.8542, 5.7608 38 / 91
Skippergata 73 4327 SANDNES 58.8538, 5.7622 38 / 606
Skippergata 75 4327 SANDNES 58.8539, 5.7628 38 / 606
Skippergata 76 4328 SANDNES 58.8537, 5.7600 38 / 150
Skippergata 77 4327 SANDNES 58.8542, 5.7633 38 / 322
Skippergata 78 4328 SANDNES 58.8539, 5.7605 38 / 152
Skippergata 80 4328 SANDNES 58.8539, 5.7609 38 / 550
Skippergata 82 4328 SANDNES 58.8541, 5.7615 38 / 442
Skippergata 84 4328 SANDNES 58.8542, 5.7617 38 / 411
Skippergata 86 4328 SANDNES 58.8543, 5.7621 38 / 1798
Skippergata 88 4328 SANDNES 58.8545, 5.7623 38 / 248
Skippergata 90 4328 SANDNES 58.8545, 5.7625 38 / 271
Skippergata 92 4328 SANDNES 58.8546, 5.7627 38 / 274
Skippergata 94 4328 SANDNES 58.8547, 5.7633 38 / 473
Skippergata 96 4328 SANDNES 58.8547, 5.7641 38 / 358
Skippergata 98 4328 SANDNES 58.8550, 5.7640 38 / 604
Skippergata 100 4328 SANDNES 58.8550, 5.7645 38 / 128
Skippergata 101 4327 SANDNES 58.8546, 5.7686 38 / 360
Skippergata 102 4328 SANDNES 58.8552, 5.7656 38 / 222
Skippergata 103 4327 SANDNES 58.8545, 5.7688 38 / 525
Skippergata 104 4328 SANDNES 58.8551, 5.7658 38 / 222
Skippergata 105 4327 SANDNES 58.8542, 5.7687 38 / 537
Skippergata 107 4327 SANDNES 58.8543, 5.7689 38 / 538
Skippergata 109 4327 SANDNES 58.8541, 5.7687 38 / 1164
Skippergata 111 4327 SANDNES 58.8541, 5.7691 38 / 546
Skippergata 112 4328 SANDNES 58.8555, 5.7682 38 / 1160
Skippergata 112B 4328 SANDNES 58.8557, 5.7679 38 / 323
Skippergata 113 4327 SANDNES 58.8540, 5.7693 38 / 558
Skippergata 114 4328 SANDNES 58.8552, 5.7677 38 / 467
Skippergata 115 4327 SANDNES 58.8538, 5.7689 38 / 563
Skippergata 116 4328 SANDNES 58.8552, 5.7684 38 / 474
Skippergata 117 4327 SANDNES 58.8537, 5.7689 38 / 571
Skippergata 118 4328 SANDNES 58.8550, 5.7690 38 / 613
Skippergata 119 4327 SANDNES 58.8538, 5.7694 38 / 1856
Skippergata 121 4327 SANDNES 58.8538, 5.7699 38 / 280
Skippergata 123 4327 SANDNES 58.8544, 5.7692 38 / 825

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken