Kyrkjevegen 21
4327 SANDNES

Kyrkjevegen 21, 4327 SANDNES er ei adresse i .

Koordinatar:

Andre opplysningar om Kyrkjevegen 21, 4327 SANDNES:

  • Postnummer: 4327 SANDNES
  • Gards-/bruksnummer: 38 / 1774 i 1102
  • Grunnkrins: 702 ØVRE HANA
  • Valkrins: 12 HANA
  • Kyrkjesogn: 6080601 Hana
  • Tettstad: Stavanger/Sandnes

Kyrkjevegen

Kyrkjevegen er ein veg i Sandnes kommune med 87 ulike adresser.
Husnummer frå 2 til 349.

Adressene i Kyrkjevegen høyrer til ulike postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Kyrkjevegen 2 4327 SANDNES 58.8526, 5.7720 38 / 548
Kyrkjevegen 12 4327 SANDNES 58.8523, 5.7699 38 / 1792
Kyrkjevegen 13 4327 SANDNES 58.8528, 5.7697 38 / 1135
Kyrkjevegen 15 4327 SANDNES 58.8528, 5.7693 38 / 445
Kyrkjevegen 16 4327 SANDNES 58.8517, 5.7692 38 / 602
Kyrkjevegen 17 4327 SANDNES 58.8530, 5.7695 38 / 1137
Kyrkjevegen 18 4327 SANDNES 58.8512, 5.7681 38 / 10
Kyrkjevegen 19 4327 SANDNES 58.8530, 5.7691 38 / 1136
Kyrkjevegen 20 4327 SANDNES 58.8520, 5.7691 38 / 10
Kyrkjevegen 21 4327 SANDNES 58.8540, 5.7680 38 / 1774
Kyrkjevegen 24 4327 SANDNES 58.8521, 5.7689 38 / 1558
Kyrkjevegen 25 4327 SANDNES 58.8530, 5.7681 38 / 1783
Kyrkjevegen 26 4327 SANDNES 58.8520, 5.7685 38 / 1559
Kyrkjevegen 28 4327 SANDNES 58.8521, 5.7680 38 / 1105
Kyrkjevegen 30 4327 SANDNES 58.8525, 5.7687 38 / 1518
Kyrkjevegen 32 4327 SANDNES 58.8523, 5.7690 38 / 1106
Kyrkjevegen 34 4327 SANDNES 58.8525, 5.7683 38 / 1866
Kyrkjevegen 36 4327 SANDNES 58.8526, 5.7680 38 / 572
Kyrkjevegen 38 4327 SANDNES 58.8523, 5.7679 38 / 1875
Kyrkjevegen 40 4327 SANDNES 58.8524, 5.7678 38 / 1878
Kyrkjevegen 42 4327 SANDNES 58.8526, 5.7677 38 / 1877
Kyrkjevegen 44 4327 SANDNES 58.8527, 5.7676 38 / 1876
Kyrkjevegen 57 4327 SANDNES 58.8522, 5.7644 38 / 1
Kyrkjevegen 58 4327 SANDNES 58.8520, 5.7648 38 / 14
Kyrkjevegen 59 4327 SANDNES 58.8518, 5.7636 38 / 1498
Kyrkjevegen 76 4327 SANDNES 58.8504, 5.7636 38 / 48
Kyrkjevegen 78 4327 SANDNES 58.8504, 5.7630 38 / 35
Kyrkjevegen 80 4327 SANDNES 58.8506, 5.7625 38 / 35
Kyrkjevegen 94 4327 SANDNES 58.8495, 5.7612 38 / 33
Kyrkjevegen 106 4327 SANDNES 58.8487, 5.7603 38 / 19
Kyrkjevegen 121 4327 SANDNES 58.8477, 5.7585 38 / 709
Kyrkjevegen 123 4327 SANDNES 58.8475, 5.7584 38 / 708
Kyrkjevegen 140 4327 SANDNES 58.8466, 5.7584 39 / 960
Kyrkjevegen 142 4327 SANDNES 58.8464, 5.7584 39 / 382
Kyrkjevegen 143 4327 SANDNES 58.8462, 5.7578 39 / 634
Kyrkjevegen 145 4327 SANDNES 58.8463, 5.7572 39 / 633
Kyrkjevegen 147 4327 SANDNES 58.8461, 5.7571 39 / 631
Kyrkjevegen 149 4327 SANDNES 58.8460, 5.7576 39 / 632
Kyrkjevegen 150 4325 SANDNES 58.8455, 5.7582 39 / 355
Kyrkjevegen 150A 4325 SANDNES 58.8455, 5.7585 39 / 1613
Kyrkjevegen 152 4325 SANDNES 58.8453, 5.7582 39 / 356
Kyrkjevegen 152A 4325 SANDNES 58.8453, 5.7584 39 / 1596
Kyrkjevegen 154 4325 SANDNES 58.8451, 5.7584 39 / 916
Kyrkjevegen 156 4325 SANDNES 58.8451, 5.7582 39 / 357
Kyrkjevegen 158 4325 SANDNES 58.8449, 5.7581 39 / 335
Kyrkjevegen 162 4325 SANDNES 58.8442, 5.7589 39 / 500
Kyrkjevegen 162A 4325 SANDNES 58.8443, 5.7583 39 / 1620
Kyrkjevegen 164 4325 SANDNES 58.8444, 5.7580 39 / 288
Kyrkjevegen 165 4325 SANDNES 58.8445, 5.7568 39 / 283
Kyrkjevegen 166 4325 SANDNES 58.8441, 5.7582 39 / 1092
Kyrkjevegen 167 4325 SANDNES 58.8445, 5.7568 39 / 283
Kyrkjevegen 169 4325 SANDNES 58.8444, 5.7569 39 / 283
Kyrkjevegen 171 4325 SANDNES 58.8444, 5.7570 39 / 283
Kyrkjevegen 173 4325 SANDNES 58.8444, 5.7571 39 / 283
Kyrkjevegen 175 4325 SANDNES 58.8444, 5.7571 39 / 283
Kyrkjevegen 177 4325 SANDNES 58.8444, 5.7572 39 / 283
Kyrkjevegen 179 4325 SANDNES 58.8444, 5.7572 39 / 283
Kyrkjevegen 181 4325 SANDNES 58.8444, 5.7573 39 / 283
Kyrkjevegen 183 4325 SANDNES 58.8444, 5.7574 39 / 283
Kyrkjevegen 184 4325 SANDNES 58.8438, 5.7587 39 / 1245
Kyrkjevegen 185 4325 SANDNES 58.8442, 5.7565 39 / 1048
Kyrkjevegen 186 4325 SANDNES 58.8436, 5.7585 39 / 1246
Kyrkjevegen 187 4325 SANDNES 58.8442, 5.7570 39 / 545
Kyrkjevegen 188 4325 SANDNES 58.8435, 5.7580 39 / 1247
Kyrkjevegen 189 4325 SANDNES 58.8441, 5.7574 39 / 670
Kyrkjevegen 190 4325 SANDNES 58.8439, 5.7579 39 / 1082
Kyrkjevegen 191 4325 SANDNES 58.8438, 5.7567 39 / 1619
Kyrkjevegen 199 4325 SANDNES 58.8431, 5.7572 39 / 103
Kyrkjevegen 220 4325 SANDNES 58.8413, 5.7576 33 / 19
Kyrkjevegen 221 4325 SANDNES 58.8411, 5.7567 33 / 211
Kyrkjevegen 230 4325 SANDNES 58.8400, 5.7573 33 / 4
Kyrkjevegen 268 4325 SANDNES 58.8373, 5.7565 33 / 241
Kyrkjevegen 270 4325 SANDNES 58.8375, 5.7562 33 / 20
Kyrkjevegen 271 4325 SANDNES 58.8382, 5.7546 33 / 5
Kyrkjevegen 273 4325 SANDNES 58.8379, 5.7542 33 / 5
Kyrkjevegen 282 4325 SANDNES 58.8357, 5.7587 33 / 6
Kyrkjevegen 284 4325 SANDNES 58.8352, 5.7585 33 / 69
Kyrkjevegen 286 4325 SANDNES 58.8357, 5.7564 33 / 20
Kyrkjevegen 290 4325 SANDNES 58.8359, 5.7546 33 / 281
Kyrkjevegen 330 4325 SANDNES 58.8330, 5.7532 33 / 1
Kyrkjevegen 332 4325 SANDNES 58.8326, 5.7544 33 / 1
Kyrkjevegen 334 4325 SANDNES 58.8328, 5.7546 33 / 1
Kyrkjevegen 336 4325 SANDNES 58.8323, 5.7548 33 / 1
Kyrkjevegen 341 4325 SANDNES 58.8324, 5.7502 33 / 375
Kyrkjevegen 343 4325 SANDNES 58.8322, 5.7506 33 / 40
Kyrkjevegen 345 4325 SANDNES 58.8320, 5.7499 33 / 33
Kyrkjevegen 349 4325 SANDNES 58.8316, 5.7502 33 / 252

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken