Kalamyrryggen 4
4310 HOMMERSÅK

Kalamyrryggen 4, 4310 HOMMERSÅK er ei adresse i .

Koordinatar:

Andre opplysningar om Kalamyrryggen 4, 4310 HOMMERSÅK:

  • Postnummer: 4310 HOMMERSÅK
  • Gards-/bruksnummer: 109 / 834 i 1102
  • Grunnkrins: 902 RISKA
  • Valkrins: 1 RISKA
  • Kyrkjesogn: 6080201 Riska
  • Tettstad: Hommersåk

Kalamyrryggen

Kalamyrryggen er ein veg i Sandnes kommune med 37 ulike adresser.
Husnummer frå 1 til 35.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Kalamyrryggen 1A 4310 HOMMERSÅK 58.9225, 5.8424 109 / 759
Kalamyrryggen 1B 4310 HOMMERSÅK 58.9225, 5.8424 109 / 760
Kalamyrryggen 2 4310 HOMMERSÅK 58.9231, 5.8429 109 / 124
Kalamyrryggen 3A 4310 HOMMERSÅK 58.9224, 5.8425 109 / 761
Kalamyrryggen 3B 4310 HOMMERSÅK 58.9223, 5.8425 109 / 762
Kalamyrryggen 4 4310 HOMMERSÅK 58.9232, 5.8429 109 / 834
Kalamyrryggen 5A 4310 HOMMERSÅK 58.9222, 5.8425 109 / 763
Kalamyrryggen 5B 4310 HOMMERSÅK 58.9222, 5.8426 109 / 109
Kalamyrryggen 6 4310 HOMMERSÅK 58.9235, 1,000.0000 109 / 96
Kalamyrryggen 6A 4310 HOMMERSÅK 58.9236, 5.8432 109 / 746
Kalamyrryggen 7A 4310 HOMMERSÅK 58.9224, 5.8429 109 / 812
Kalamyrryggen 7B 4310 HOMMERSÅK 58.9224, 5.8430 109 / 812
Kalamyrryggen 8 4310 HOMMERSÅK 58.9234, 5.8437 109 / 731
Kalamyrryggen 9 4310 HOMMERSÅK 58.9226, 5.8432 109 / 166
Kalamyrryggen 10 4310 HOMMERSÅK 58.9232, 5.8436 109 / 732
Kalamyrryggen 11 4310 HOMMERSÅK 58.9228, 5.8428 109 / 167
Kalamyrryggen 11A 4310 HOMMERSÅK 58.9228, 5.8431 109 / 742
Kalamyrryggen 12 4310 HOMMERSÅK 58.9236, 5.8437 109 / 647
Kalamyrryggen 13A 4310 HOMMERSÅK 58.9229, 5.8435 109 / 129
Kalamyrryggen 13B 4310 HOMMERSÅK 58.9228, 1,000.0000 109 / 129
Kalamyrryggen 14 4310 HOMMERSÅK 58.9238, 5.8435 109 / 648
Kalamyrryggen 15A 4310 HOMMERSÅK 58.9229, 5.8438 109 / 743
Kalamyrryggen 15B 4310 HOMMERSÅK 58.9228, 5.8440 109 / 743
Kalamyrryggen 16 4310 HOMMERSÅK 58.9240, 5.8438 109 / 649
Kalamyrryggen 17 4310 HOMMERSÅK 58.9230, 5.8440 109 / 192
Kalamyrryggen 18 4310 HOMMERSÅK 58.9238, 5.8440 109 / 650
Kalamyrryggen 19 4310 HOMMERSÅK 58.9233, 5.8440 109 / 676
Kalamyrryggen 20 4310 HOMMERSÅK 58.9239, 5.8443 109 / 651
Kalamyrryggen 21 4310 HOMMERSÅK 58.9236, 5.8442 109 / 660
Kalamyrryggen 23 4310 HOMMERSÅK 58.9235, 5.8445 109 / 970
Kalamyrryggen 25 4310 HOMMERSÅK 58.9238, 5.8448 109 / 53
Kalamyrryggen 28 4310 HOMMERSÅK 58.9245, 5.8448 109 / 914
Kalamyrryggen 30 4310 HOMMERSÅK 58.9247, 5.8447 109 / 911
Kalamyrryggen 31 4310 HOMMERSÅK 58.9245, 5.8452 109 / 915
Kalamyrryggen 32 4310 HOMMERSÅK 58.9247, 5.8450 109 / 912
Kalamyrryggen 33 4310 HOMMERSÅK 58.9247, 5.8454 109 / 921
Kalamyrryggen 35 4310 HOMMERSÅK 58.9248, 5.8453 109 / 913

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken