Grenaderveien 48
4309 SANDNES

Grenaderveien 48, 4309 SANDNES er ei adresse i .

Koordinatar:

Andre opplysningar om Grenaderveien 48, 4309 SANDNES:

  • Postnummer: 4309 SANDNES
  • Gards-/bruksnummer: 37 / 88 i 1102
  • Grunnkrins: 705 VATNE
  • Valkrins: 12 HANA
  • Kyrkjesogn: 6080601 Hana
  • Tettstad: Vatne

Grenaderveien

Grenaderveien er ein veg i Sandnes kommune med 26 ulike adresser.
Husnummer frå 1 til 48.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Grenaderveien 1 4309 SANDNES 58.8650, 5.7963 37 / 477
Grenaderveien 2 4309 SANDNES 58.8652, 5.7961 37 / 369
Grenaderveien 4 4309 SANDNES 58.8653, 5.7964 37 / 368
Grenaderveien 6 4309 SANDNES 58.8655, 5.7967 37 / 367
Grenaderveien 8 4309 SANDNES 58.8657, 5.7969 37 / 387
Grenaderveien 10 4309 SANDNES 58.8659, 5.7971 37 / 451
Grenaderveien 12 4309 SANDNES 58.8660, 5.7971 37 / 451
Grenaderveien 14 4309 SANDNES 58.8660, 5.7970 37 / 451
Grenaderveien 15 4309 SANDNES 58.8664, 5.7988 37 / 388
Grenaderveien 16 4309 SANDNES 58.8661, 5.7973 37 / 451
Grenaderveien 18 4309 SANDNES 58.8661, 5.7973 37 / 451
Grenaderveien 20 4309 SANDNES 58.8661, 5.7973 37 / 451
Grenaderveien 22 4309 SANDNES 58.8662, 5.7977 37 / 451
Grenaderveien 24 4309 SANDNES 58.8663, 5.7976 37 / 451
Grenaderveien 26 4309 SANDNES 58.8663, 5.7976 37 / 451
Grenaderveien 28 4309 SANDNES 58.8664, 5.7979 37 / 451
Grenaderveien 30 4309 SANDNES 58.8664, 5.7979 37 / 451
Grenaderveien 32 4309 SANDNES 58.8664, 5.7979 37 / 451
Grenaderveien 34 4309 SANDNES 58.8665, 5.7982 37 / 451
Grenaderveien 36 4309 SANDNES 58.8666, 5.7981 37 / 451
Grenaderveien 38 4309 SANDNES 58.8666, 5.7981 37 / 451
Grenaderveien 40 4309 SANDNES 58.8667, 5.7983 37 / 451
Grenaderveien 42 4309 SANDNES 58.8667, 5.7984 37 / 451
Grenaderveien 44 4309 SANDNES 58.8666, 5.7984 37 / 451
Grenaderveien 46 4309 SANDNES 58.8669, 5.7988 37 / 682
Grenaderveien 48 4309 SANDNES 58.8671, 5.7990 37 / 88

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken