Høgevollsveien 24C
4327 SANDNES

Høgevollsveien 24C, 4327 SANDNES er ei adresse i .

Koordinatar:

Andre opplysningar om Høgevollsveien 24C, 4327 SANDNES:

  • Postnummer: 4327 SANDNES
  • Gards-/bruksnummer: 38 / 982 i 1102
  • Grunnkrins: 702 ØVRE HANA
  • Valkrins: 12 HANA
  • Kyrkjesogn: 6080601 Hana
  • Tettstad: Stavanger/Sandnes

Høgevollsveien

Høgevollsveien er ein veg i Sandnes kommune med 110 ulike adresser.
Husnummer frå 1 til 66.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Høgevollsveien 1 4327 SANDNES 58.8512, 5.7492 38 / 1023
Høgevollsveien 1A 4327 SANDNES 58.8509, 5.7489 38 / 401
Høgevollsveien 2 4327 SANDNES 58.8516, 5.7500 38 / 392
Høgevollsveien 3 4327 SANDNES 58.8508, 5.7493 38 / 373
Høgevollsveien 4 4327 SANDNES 58.8513, 5.7502 38 / 338
Høgevollsveien 4A 4327 SANDNES 58.8515, 5.7504 38 / 674
Høgevollsveien 5 4327 SANDNES 58.8506, 5.7499 38 / 364
Høgevollsveien 6 4327 SANDNES 58.8511, 5.7499 38 / 389
Høgevollsveien 7 4327 SANDNES 58.8507, 5.7506 38 / 1083
Høgevollsveien 8 4327 SANDNES 58.8510, 5.7497 38 / 390
Høgevollsveien 10 4327 SANDNES 58.8509, 5.7499 38 / 398
Høgevollsveien 11 4327 SANDNES 58.8507, 5.7511 38 / 1082
Høgevollsveien 12A 4327 SANDNES 58.8510, 5.7507 38 / 362
Høgevollsveien 12B 4327 SANDNES 58.8510, 5.7504 38 / 1777
Høgevollsveien 13 4327 SANDNES 58.8505, 5.7510 38 / 633
Høgevollsveien 14 4327 SANDNES 58.8513, 5.7519 38 / 646
Høgevollsveien 14A 4327 SANDNES 58.8510, 5.7516 38 / 1733
Høgevollsveien 15 4327 SANDNES 58.8503, 5.7509 38 / 356
Høgevollsveien 17 4327 SANDNES 58.8501, 5.7508 38 / 418
Høgevollsveien 17A 4327 SANDNES 58.8500, 5.7508 38 / 491
Høgevollsveien 17B 4327 SANDNES 58.8497, 5.7506 39 / 169
Høgevollsveien 17C 4327 SANDNES 58.8495, 5.7502 39 / 197
Høgevollsveien 17D 4327 SANDNES 58.8500, 5.7501 38 / 42
Høgevollsveien 17E 4327 SANDNES 58.8501, 5.7503 38 / 566
Høgevollsveien 17F 4327 SANDNES 58.8503, 5.7505 38 / 1088
Høgevollsveien 17G 4327 SANDNES 58.8498, 5.7503 39 / 1134
Høgevollsveien 17H 4327 SANDNES 58.8495, 5.7502 39 / 197
Høgevollsveien 19 4327 SANDNES 58.8497, 5.7509 39 / 1381
Høgevollsveien 19B 4327 SANDNES 58.8494, 5.7506 39 / 536
Høgevollsveien 20 4327 SANDNES 58.8505, 5.7515 38 / 974
Høgevollsveien 21 4327 SANDNES 58.8497, 5.7514 39 / 212
Høgevollsveien 21A 4327 SANDNES 58.8494, 5.7511 39 / 1002
Høgevollsveien 21B 4327 SANDNES 58.8492, 5.7508 39 / 202
Høgevollsveien 21C 4327 SANDNES 58.8490, 5.7504 39 / 211
Høgevollsveien 21D 4327 SANDNES 58.8492, 5.7503 39 / 988
Høgevollsveien 22 4327 SANDNES 58.8501, 5.7515 38 / 973
Høgevollsveien 23 4327 SANDNES 58.8495, 5.7517 38 / 354
Høgevollsveien 23A 4327 SANDNES 58.8494, 5.7516 38 / 1143
Høgevollsveien 24 4327 SANDNES 58.8500, 5.7518 38 / 972
Høgevollsveien 24A 4327 SANDNES 58.8503, 5.7519 38 / 971
Høgevollsveien 24B 4327 SANDNES 58.8501, 5.7522 38 / 1797
Høgevollsveien 24C 4327 SANDNES 58.8502, 5.7525 38 / 982
Høgevollsveien 25A 4327 SANDNES 58.8492, 5.7517 38 / 1159
Høgevollsveien 25B 4327 SANDNES 58.8492, 5.7512 38 / 935
Høgevollsveien 26A 4327 SANDNES 58.8500, 5.7529 38 / 1150
Høgevollsveien 26B 4327 SANDNES 58.8498, 5.7528 38 / 1344
Høgevollsveien 26C 4327 SANDNES 58.8499, 5.7524 38 / 1073
Høgevollsveien 26D 4327 SANDNES 58.8497, 5.7520 38 / 2190
Høgevollsveien 26E 4327 SANDNES 58.8498, 5.7519 38 / 27
Høgevollsveien 28A 4327 SANDNES 58.8494, 5.7523 38 / 620
Høgevollsveien 28B 4327 SANDNES 58.8493, 5.7523 38 / 561
Høgevollsveien 29A 4327 SANDNES 58.8484, 5.7517 38 / 1148
Høgevollsveien 29B 4327 SANDNES 58.8483, 5.7516 38 / 1148
Høgevollsveien 30A 4327 SANDNES 58.8486, 5.7522 38 / 1146
Høgevollsveien 30B 4327 SANDNES 58.8486, 5.7523 38 / 1146
Høgevollsveien 31A 4327 SANDNES 58.8483, 5.7514 38 / 1148
Høgevollsveien 31B 4327 SANDNES 58.8483, 5.7513 38 / 1148
Høgevollsveien 32A 4327 SANDNES 58.8484, 5.7526 38 / 1146
Høgevollsveien 32B 4327 SANDNES 58.8484, 5.7527 38 / 1146
Høgevollsveien 33A 4327 SANDNES 58.8482, 1,000.0000 38 / 1148
Høgevollsveien 33B 4327 SANDNES 58.8482, 5.7510 38 / 1148
Høgevollsveien 34A 4327 SANDNES 58.8484, 5.7530 38 / 1146
Høgevollsveien 34B 4327 SANDNES 58.8484, 5.7531 38 / 1146
Høgevollsveien 35A 4327 SANDNES 58.8482, 5.7508 38 / 1148
Høgevollsveien 35B 4327 SANDNES 58.8481, 5.7507 38 / 1148
Høgevollsveien 36A 4327 SANDNES 58.8481, 5.7532 38 / 1146
Høgevollsveien 36B 4327 SANDNES 58.8481, 5.7533 38 / 1146
Høgevollsveien 37A 4327 SANDNES 58.8477, 5.7514 38 / 1147
Høgevollsveien 37B 4327 SANDNES 58.8477, 5.7512 38 / 1147
Høgevollsveien 38A 4327 SANDNES 58.8481, 5.7529 38 / 1146
Høgevollsveien 38B 4327 SANDNES 58.8481, 5.7530 38 / 1146
Høgevollsveien 39A 4327 SANDNES 58.8480, 5.7514 38 / 1147
Høgevollsveien 39B 4327 SANDNES 58.8479, 5.7513 38 / 1147
Høgevollsveien 40A 4327 SANDNES 58.8480, 5.7525 38 / 1146
Høgevollsveien 40B 4327 SANDNES 58.8481, 5.7526 38 / 1146
Høgevollsveien 41A 4327 SANDNES 58.8480, 5.7517 38 / 1147
Høgevollsveien 41B 4327 SANDNES 58.8480, 5.7516 38 / 1147
Høgevollsveien 42A 4327 SANDNES 58.8480, 5.7522 38 / 1146
Høgevollsveien 42B 4327 SANDNES 58.8480, 5.7523 38 / 1146
Høgevollsveien 43A 4327 SANDNES 58.8478, 5.7518 38 / 1147
Høgevollsveien 43B 4327 SANDNES 58.8478, 5.7517 38 / 1147
Høgevollsveien 44A 4327 SANDNES 58.8478, 5.7535 38 / 1146
Høgevollsveien 44B 4327 SANDNES 58.8478, 5.7536 38 / 1146
Høgevollsveien 45A 4327 SANDNES 58.8474, 5.7517 38 / 1147
Høgevollsveien 45B 4327 SANDNES 58.8475, 5.7516 38 / 1147
Høgevollsveien 46A 4327 SANDNES 58.8478, 5.7532 38 / 1146
Høgevollsveien 46B 4327 SANDNES 58.8478, 5.7533 38 / 1146
Høgevollsveien 47A 4327 SANDNES 58.8474, 5.7519 38 / 1147
Høgevollsveien 47B 4327 SANDNES 58.8473, 5.7519 38 / 1147
Høgevollsveien 48A 4327 SANDNES 58.8477, 5.7529 38 / 1146
Høgevollsveien 48B 4327 SANDNES 58.8478, 5.7530 38 / 1146
Høgevollsveien 49 4327 SANDNES 58.8472, 5.7522 38 / 1100
Høgevollsveien 50 4327 SANDNES 58.8476, 5.7525 38 / 1098
Høgevollsveien 51 4327 SANDNES 58.8469, 5.7523 38 / 1099
Høgevollsveien 52A 4327 SANDNES 58.8475, 5.7548 38 / 1145
Høgevollsveien 52B 4327 SANDNES 58.8476, 5.7549 38 / 1145
Høgevollsveien 53 4327 SANDNES 58.8467, 5.7524 38 / 1107
Høgevollsveien 54A 4327 SANDNES 58.8475, 5.7545 38 / 1145
Høgevollsveien 54B 4327 SANDNES 58.8475, 5.7546 38 / 1145
Høgevollsveien 56A 4327 SANDNES 58.8474, 5.7541 38 / 1145
Høgevollsveien 56B 4327 SANDNES 58.8475, 5.7542 38 / 1145
Høgevollsveien 58A 4327 SANDNES 58.8474, 5.7538 38 / 1145
Høgevollsveien 58B 4327 SANDNES 58.8474, 5.7539 38 / 1145
Høgevollsveien 60A 4327 SANDNES 58.8474, 5.7535 38 / 1145
Høgevollsveien 60B 4327 SANDNES 58.8474, 5.7536 38 / 1145
Høgevollsveien 62A 4327 SANDNES 58.8473, 5.7533 38 / 1145
Høgevollsveien 62B 4327 SANDNES 58.8472, 5.7534 38 / 1145
Høgevollsveien 64A 4327 SANDNES 58.8473, 5.7529 38 / 25
Høgevollsveien 64B 4327 SANDNES 58.8473, 5.7526 38 / 1865
Høgevollsveien 66 4327 SANDNES 58.8471, 5.7530 38 / 1101

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken