0
4329 SANDNES

0, 4329 SANDNES er ei adresse i .

Koordinatar:

Andre opplysningar om 0, 4329 SANDNES:

  • Postnummer: 4329 SANDNES
  • Gards-/bruksnummer: 1 / 13 i 1102
  • Grunnkrins: 706 GRAMSTAD
  • Valkrins: 12 HANA
  • Kyrkjesogn: 6080601 Hana
  • Tettstad:

er i Sandnes kommune med 344 ulike adresser.
Husnummer frå 0 til 0.

Adressene i høyrer til ulike postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
0 4308 SANDNES 58.9173, 5.9983 92 / 4
0 4308 SANDNES 58.9177, 5.9981 92 / 4
0 4308 SANDNES 58.9091, 6.0116 94 / 25
0 4308 SANDNES 58.8775, 6.0783 71 / 11
0 4308 SANDNES 58.8975, 6.0194 72 / 345
0 4308 SANDNES 58.8909, 6.0619 71 / 20
0 4308 SANDNES 58.8906, 6.0605 71 / 24
0 4308 SANDNES 58.8893, 6.0616 71 / 25
0 4308 SANDNES 58.8859, 6.0680 71 / 26
0 4308 SANDNES 58.8878, 6.0679 71 / 27
0 4308 SANDNES 58.8882, 6.0691 71 / 28
0 4308 SANDNES 58.9160, 5.9986 92 / 21
0 4308 SANDNES 58.8904, 6.0615 71 / 30
0 4308 SANDNES 58.8863, 6.0671 71 / 31
0 4308 SANDNES 58.8871, 6.0696 71 / 32
0 4308 SANDNES 58.8850, 6.0685 71 / 35
0 4308 SANDNES 58.8846, 6.0602 71 / 97
0 4308 SANDNES 58.8899, 6.0601 71 / 42
0 4308 SANDNES 58.8834, 5.8545 105 / 71
0 4308 SANDNES 58.8862, 6.0678 71 / 44
0 4308 SANDNES 58.8861, 6.0686 71 / 45
0 4308 SANDNES 58.8857, 6.0678 71 / 52
0 4308 SANDNES 58.9103, 5.8855 83 / 5
0 4308 SANDNES 58.8890, 6.0630 71 / 58
0 4308 SANDNES 58.8861, 6.0662 71 / 64
0 4308 SANDNES 58.8849, 6.0625 71 / 49
0 4308 SANDNES 58.8857, 6.0662 71 / 65
0 4308 SANDNES 58.8852, 6.0659 71 / 66
0 4308 SANDNES 58.8882, 6.0680 71 / 70
0 4308 SANDNES 58.8876, 6.0690 71 / 72
0 4308 SANDNES 58.8866, 6.0692 71 / 74
0 4308 SANDNES 58.8865, 6.0683 71 / 75
0 4308 SANDNES 58.9230, 5.9962 91 / 6
0 4308 SANDNES 58.9186, 5.9897 91 / 26
0 4308 SANDNES 58.9254, 5.9842 91 / 13
0 4308 SANDNES 58.9193, 5.9936 91 / 41
0 4308 SANDNES 58.9436, 5.9627 88 / 229
0 4308 SANDNES 58.9435, 5.9618 88 / 230
0 4308 SANDNES 58.8862, 6.0651 71 / 87
0 4308 SANDNES 58.9205, 6.0055 91 / 43
0 4308 SANDNES 58.9167, 5.9983 92 / 20
0 4308 SANDNES 58.8773, 6.0787 71 / 11
0 4308 SANDNES 58.9199, 5.9962 91 / 41
0 4308 SANDNES 58.9419, 5.9626 88 / 355
0 4308 SANDNES 58.8848, 6.0668 71 / 14
0 4308 SANDNES 58.8822, 6.0688 71 / 62
0 4308 SANDNES 58.8967, 6.0206 72 / 281
0 4308 SANDNES 58.9275, 5.9447 88 / 108
0 4308 SANDNES 58.9193, 5.9897 91 / 28
0 4308 SANDNES 58.9109, 5.9986 94 / 3
0 4308 SANDNES 58.9201, 5.9891 91 / 29
0 4308 SANDNES 58.9203, 6.0051 91 / 43
0 4308 SANDNES 58.9151, 5.9918 93 / 1
0 4308 SANDNES 58.8736, 5.8364 5 / 44
0 4308 SANDNES 58.8835, 6.0605 71 / 83
0 4308 SANDNES 58.9190, 6.0043 91 / 46
0 4308 SANDNES 58.9185, 6.0050 91 / 47
0 4308 SANDNES 58.9311, 5.9926 90 / 1
0 4308 SANDNES 58.9208, 6.0052 91 / 2
0 4308 SANDNES 58.9199, 5.9987 91 / 5
0 4308 SANDNES 58.9229, 5.9963 91 / 6
0 4308 SANDNES 58.9250, 5.9864 91 / 9
0 4308 SANDNES 58.9185, 5.9898 91 / 26
0 4308 SANDNES 58.9186, 5.9935 91 / 10
0 4308 SANDNES 58.9290, 5.9943 90 / 4
0 4308 SANDNES 58.9093, 6.0152 94 / 11
0 4308 SANDNES 58.9186, 5.9928 91 / 11
0 4308 SANDNES 58.9091, 6.0149 94 / 11
0 4308 SANDNES 58.9257, 5.9860 91 / 12
0 4308 SANDNES 58.9257, 5.9845 91 / 13
0 4308 SANDNES 58.9227, 5.9865 91 / 14
0 4308 SANDNES 58.9244, 5.9835 91 / 16
0 4308 SANDNES 58.9228, 5.9983 91 / 17
0 4308 SANDNES 58.9092, 5.8873 83 / 13
0 4308 SANDNES 58.9190, 5.9995 91 / 19
0 4308 SANDNES 58.9211, 5.9884 91 / 21
0 4308 SANDNES 58.9184, 5.9913 91 / 23
0 4308 SANDNES 58.9178, 5.9973 92 / 4
0 4308 SANDNES 58.9122, 5.9974 92 / 7
0 4308 SANDNES 58.8856, 6.0657 71 / 90
0 4308 SANDNES 58.9137, 5.9989 92 / 8
0 4308 SANDNES 58.9308, 5.9915 90 / 3
0 4308 SANDNES 58.9162, 5.9975 92 / 10
0 4308 SANDNES 58.9155, 5.9972 92 / 11
0 4308 SANDNES 58.9153, 5.9983 92 / 12
0 4308 SANDNES 58.9164, 5.9988 92 / 14
0 4308 SANDNES 58.9149, 5.9976 92 / 15
0 4308 SANDNES 58.9175, 6.0010 92 / 16
0 4308 SANDNES 58.9119, 5.9978 92 / 17
0 4308 SANDNES 58.9152, 5.9916 93 / 1
0 4308 SANDNES 58.8846, 6.0635 71 / 49
0 4308 SANDNES 58.9074, 6.0214 94 / 2
0 4308 SANDNES 58.8849, 6.0598 71 / 98
0 4308 SANDNES 58.9106, 5.9989 94 / 3
0 4308 SANDNES 58.9086, 6.0251 94 / 4
0 4308 SANDNES 58.9081, 6.0250 94 / 5
0 4308 SANDNES 58.9088, 6.0257 94 / 6
0 4308 SANDNES 58.9086, 6.0120 94 / 8
0 4308 SANDNES 58.9087, 6.0116 94 / 9
0 4308 SANDNES 58.9089, 6.0107 94 / 10
0 4308 SANDNES 58.9097, 6.0149 94 / 11
0 4308 SANDNES 58.9092, 6.0121 94 / 33
0 4308 SANDNES 58.9093, 6.0104 94 / 16
0 4308 SANDNES 58.9097, 6.0137 94 / 17
0 4308 SANDNES 58.9099, 6.0143 94 / 18
0 4308 SANDNES 58.9093, 6.0138 94 / 19
0 4308 SANDNES 58.9096, 6.0126 94 / 20
0 4308 SANDNES 58.9085, 6.0168 94 / 21
0 4308 SANDNES 58.9081, 6.0244 94 / 22
0 4308 SANDNES 58.9084, 6.0177 94 / 23
0 4308 SANDNES 58.9077, 6.0218 94 / 2
0 4308 SANDNES 58.9072, 6.0215 94 / 2
0 4308 SANDNES 58.9396, 5.9638 88 / 30
0 4308 SANDNES 58.9295, 5.9936 90 / 2
0 4308 SANDNES 58.9387, 5.9638 88 / 54
0 4308 SANDNES 58.9414, 5.9643 88 / 57
0 4308 SANDNES 58.9385, 5.9638 88 / 51
0 4308 SANDNES 58.8890, 6.0675 71 / 96
0 4308 SANDNES 58.9404, 5.9630 88 / 292
0 4308 SANDNES 58.9404, 5.9640 88 / 291
0 4308 SANDNES 58.8775, 6.0807 71 / 11
0 4308 SANDNES 58.8773, 6.0811 71 / 11
0 4308 SANDNES 58.9085, 6.0192 94 / 29
0 4308 SANDNES 58.8777, 6.0798 71 / 11
0 4308 SANDNES 58.9431, 5.9632 88 / 80
0 4308 SANDNES 58.8756, 5.8323 5 / 25
0 4308 SANDNES 58.8742, 5.8341 5 / 26
0 4308 SANDNES 58.8708, 5.8355 5 / 29
0 4308 SANDNES 58.9204, 6.0023 91 / 1
0 4308 SANDNES 58.9202, 5.9973 91 / 5
0 4308 SANDNES 58.9194, 5.9991 91 / 1
0 4308 SANDNES 58.9135, 5.9930 93 / 1
0 4308 SANDNES 58.8830, 6.0577 71 / 1
0 4308 SANDNES 58.8827, 6.0580 71 / 1
0 4308 SANDNES 58.8851, 6.0604 71 / 1
0 4308 SANDNES 58.9128, 5.9978 92 / 18
0 4308 SANDNES 58.8850, 6.0614 71 / 49
0 4308 SANDNES 58.8849, 6.0630 71 / 49
0 4308 SANDNES 58.8908, 6.0605 71 / 91
0 4308 SANDNES 58.9098, 5.8858 83 / 8
0 4308 SANDNES 58.9334, 5.9315 88 / 7
0 4308 SANDNES 58.9091, 5.8882 83 / 9
0 4308 SANDNES 58.9103, 5.8849 83 / 10
0 4308 SANDNES 58.9084, 5.8877 83 / 15
0 4308 SANDNES 58.9005, 5.9058 83 / 18
0 4308 SANDNES 58.9017, 5.9042 83 / 19
0 4308 SANDNES 58.9014, 5.9044 83 / 20
0 4310 HOMMERSÅK 58.9333, 5.8410 101 / 115
0 4310 HOMMERSÅK 58.9315, 5.8443 101 / 119
0 4310 HOMMERSÅK 58.9329, 5.8413 101 / 132
0 4310 HOMMERSÅK 58.9310, 5.8405 101 / 141
0 4310 HOMMERSÅK 58.9312, 5.8414 101 / 144
0 4310 HOMMERSÅK 58.9340, 5.8392 101 / 151
0 4310 HOMMERSÅK 58.9330, 5.8442 101 / 153
0 4310 HOMMERSÅK 58.9332, 5.8431 101 / 327
0 4310 HOMMERSÅK 58.9327, 5.8431 101 / 329
0 4310 HOMMERSÅK 58.9315, 5.8431 101 / 331
0 4310 HOMMERSÅK 58.9318, 5.8446 101 / 334
0 4310 HOMMERSÅK 58.9323, 5.8436 101 / 335
0 4310 HOMMERSÅK 58.9314, 5.8417 101 / 455
0 4310 HOMMERSÅK 58.9324, 5.8451 101 / 491
0 4311 HOMMERSÅK 58.9504, 5.9367 88 / 151
0 4311 HOMMERSÅK 58.9504, 5.9361 88 / 152
0 4311 HOMMERSÅK 58.9595, 5.8693 98 / 127
0 4311 HOMMERSÅK 58.9510, 5.9341 88 / 294
0 4311 HOMMERSÅK 58.9616, 5.8650 98 / 143
0 4311 HOMMERSÅK 58.9610, 5.8682 98 / 144
0 4311 HOMMERSÅK 58.9521, 5.9340 88 / 182
0 4311 HOMMERSÅK 58.9513, 5.9346 88 / 183
0 4311 HOMMERSÅK 58.9519, 5.9346 88 / 185
0 4311 HOMMERSÅK 58.9442, 5.8700 97 / 97
0 4311 HOMMERSÅK 58.9363, 5.8525 101 / 193
0 4311 HOMMERSÅK 58.9528, 5.9349 88 / 196
0 4311 HOMMERSÅK 58.9532, 5.9335 88 / 197
0 4311 HOMMERSÅK 58.9414, 5.8546 101 / 167
0 4311 HOMMERSÅK 58.9498, 5.9388 88 / 207
0 4311 HOMMERSÅK 58.9414, 5.8552 101 / 170
0 4311 HOMMERSÅK 58.9419, 5.8561 101 / 173
0 4311 HOMMERSÅK 58.9631, 5.8671 98 / 189
0 4311 HOMMERSÅK 58.9301, 5.8524 101 / 179
0 4311 HOMMERSÅK 58.9360, 5.8535 101 / 183
0 4311 HOMMERSÅK 58.9358, 5.8513 101 / 184
0 4311 HOMMERSÅK 58.9345, 5.8523 101 / 185
0 4311 HOMMERSÅK 58.9503, 5.9326 88 / 231
0 4311 HOMMERSÅK 58.9535, 5.9377 88 / 248
0 4311 HOMMERSÅK 58.9536, 5.9321 88 / 252
0 4311 HOMMERSÅK 58.9541, 5.9329 88 / 253
0 4311 HOMMERSÅK 58.9545, 5.9340 88 / 254
0 4311 HOMMERSÅK 58.9352, 5.8529 101 / 211
0 4311 HOMMERSÅK 58.9543, 5.9354 88 / 255
0 4311 HOMMERSÅK 58.9508, 5.9339 88 / 260
0 4311 HOMMERSÅK 58.9538, 5.8542 97 / 268
0 4311 HOMMERSÅK 58.9327, 5.8507 101 / 242
0 4311 HOMMERSÅK 58.9541, 5.8539 97 / 260
0 4311 HOMMERSÅK 58.9419, 5.8550 101 / 243
0 4311 HOMMERSÅK 58.9538, 5.8529 97 / 130
0 4311 HOMMERSÅK 58.9620, 5.8691 98 / 259
0 4311 HOMMERSÅK 58.9535, 5.8527 97 / 262
0 4311 HOMMERSÅK 58.9528, 5.8523 97 / 227
0 4311 HOMMERSÅK 58.9530, 5.8524 97 / 270
0 4311 HOMMERSÅK 58.9515, 5.9346 88 / 286
0 4311 HOMMERSÅK 58.9530, 5.8539 97 / 228
0 4311 HOMMERSÅK 58.9527, 5.8517 97 / 265
0 4311 HOMMERSÅK 58.9519, 5.8505 97 / 259
0 4311 HOMMERSÅK 58.9526, 5.8547 97 / 271
0 4311 HOMMERSÅK 58.9528, 5.8529 97 / 130
0 4311 HOMMERSÅK 58.9594, 5.8682 97 / 37
0 4311 HOMMERSÅK 58.9532, 5.8535 97 / 266
0 4311 HOMMERSÅK 58.9592, 5.8673 97 / 41
0 4311 HOMMERSÅK 58.9530, 5.8544 97 / 267
0 4311 HOMMERSÅK 58.9428, 5.8594 97 / 51
0 4311 HOMMERSÅK 58.9530, 5.8550 97 / 130
0 4311 HOMMERSÅK 58.9533, 5.8551 97 / 130
0 4311 HOMMERSÅK 58.9422, 5.8580 97 / 54
0 4311 HOMMERSÅK 58.9536, 5.8554 97 / 269
0 4311 HOMMERSÅK 58.9422, 5.8569 97 / 55
0 4311 HOMMERSÅK 58.9597, 5.8663 98 / 276
0 4311 HOMMERSÅK 58.9539, 5.8562 97 / 264
0 4311 HOMMERSÅK 58.9552, 5.8574 97 / 56
0 4311 HOMMERSÅK 58.9352, 5.8500 101 / 400
0 4311 HOMMERSÅK 58.9420, 5.8734 97 / 63
0 4311 HOMMERSÅK 58.9419, 5.8580 97 / 67
0 4311 HOMMERSÅK 58.9411, 5.8648 97 / 68
0 4311 HOMMERSÅK 58.9356, 5.8530 101 / 290
0 4311 HOMMERSÅK 58.9417, 5.8712 97 / 74
0 4311 HOMMERSÅK 58.9622, 5.8673 98 / 315
0 4311 HOMMERSÅK 58.9436, 5.8613 97 / 76
0 4311 HOMMERSÅK 58.9421, 5.8587 97 / 80
0 4311 HOMMERSÅK 58.9596, 5.8681 97 / 7
0 4311 HOMMERSÅK 58.9438, 5.8621 97 / 81
0 4311 HOMMERSÅK 58.9439, 5.8622 97 / 82
0 4311 HOMMERSÅK 58.9345, 5.8512 101 / 308
0 4311 HOMMERSÅK 58.9453, 5.8683 97 / 84
0 4311 HOMMERSÅK 58.9452, 5.8681 97 / 85
0 4311 HOMMERSÅK 58.9318, 5.8533 101 / 310
0 4311 HOMMERSÅK 58.9425, 5.8618 97 / 86
0 4311 HOMMERSÅK 58.9415, 5.8720 97 / 90
0 4311 HOMMERSÅK 58.9425, 5.8637 97 / 92
0 4311 HOMMERSÅK 58.9492, 5.9399 89 / 7
0 4311 HOMMERSÅK 58.9585, 5.8680 97 / 93
0 4311 HOMMERSÅK 58.9436, 5.8628 97 / 95
0 4311 HOMMERSÅK 58.9444, 5.8700 97 / 97
0 4311 HOMMERSÅK 58.9541, 5.8872 98 / 306
0 4311 HOMMERSÅK 58.9423, 5.8697 97 / 98
0 4311 HOMMERSÅK 58.9427, 5.8717 97 / 99
0 4311 HOMMERSÅK 58.9427, 5.8688 97 / 100
0 4311 HOMMERSÅK 58.9436, 5.8687 97 / 101
0 4311 HOMMERSÅK 58.9436, 5.8679 97 / 102
0 4311 HOMMERSÅK 58.9417, 5.8571 101 / 342
0 4311 HOMMERSÅK 58.9435, 5.8674 97 / 103
0 4311 HOMMERSÅK 58.9367, 5.8524 101 / 343
0 4311 HOMMERSÅK 58.9433, 5.8670 97 / 108
0 4311 HOMMERSÅK 58.9622, 5.8678 98 / 315
0 4311 HOMMERSÅK 58.9369, 5.8544 101 / 346
0 4311 HOMMERSÅK 58.9435, 5.8712 97 / 111
0 4311 HOMMERSÅK 58.9616, 5.8676 98 / 316
0 4311 HOMMERSÅK 58.9366, 5.8533 101 / 347
0 4311 HOMMERSÅK 58.9432, 5.8661 97 / 113
0 4311 HOMMERSÅK 58.9371, 5.8532 101 / 349
0 4311 HOMMERSÅK 58.9325, 5.8537 101 / 381
0 4311 HOMMERSÅK 58.9437, 5.8636 97 / 114
0 4311 HOMMERSÅK 58.9311, 5.8520 101 / 362
0 4311 HOMMERSÅK 58.9345, 5.8544 101 / 383
0 4311 HOMMERSÅK 58.9450, 5.8663 97 / 116
0 4311 HOMMERSÅK 58.9305, 5.8520 101 / 363
0 4311 HOMMERSÅK 58.9317, 5.8637 101 / 384
0 4311 HOMMERSÅK 58.9456, 5.8665 97 / 117
0 4311 HOMMERSÅK 58.9364, 5.8540 101 / 367
0 4311 HOMMERSÅK 58.9327, 5.8519 101 / 386
0 4311 HOMMERSÅK 58.9422, 5.8626 97 / 119
0 4311 HOMMERSÅK 58.9322, 5.8524 101 / 387
0 4311 HOMMERSÅK 58.9333, 5.8534 101 / 385
0 4311 HOMMERSÅK 58.9428, 5.8696 97 / 120
0 4311 HOMMERSÅK 58.9447, 5.8697 97 / 121
0 4311 HOMMERSÅK 58.9360, 5.8541 101 / 395
0 4311 HOMMERSÅK 58.9423, 5.8712 97 / 125
0 4311 HOMMERSÅK 58.9357, 5.8520 101 / 401
0 4311 HOMMERSÅK 58.9425, 5.8702 97 / 128
0 4311 HOMMERSÅK 58.9363, 5.8513 101 / 406
0 4311 HOMMERSÅK 58.9454, 5.8677 97 / 129
0 4311 HOMMERSÅK 58.9330, 5.8537 101 / 412
0 4311 HOMMERSÅK 58.9537, 5.8546 97 / 130
0 4311 HOMMERSÅK 58.9348, 5.8506 101 / 419
0 4311 HOMMERSÅK 58.9418, 5.8621 97 / 132
0 4311 HOMMERSÅK 58.9365, 5.8548 101 / 427
0 4311 HOMMERSÅK 58.9434, 5.8699 97 / 133
0 4311 HOMMERSÅK 58.9603, 5.8640 98 / 342
0 4311 HOMMERSÅK 58.9354, 5.8505 101 / 434
0 4311 HOMMERSÅK 58.9420, 5.8555 101 / 444
0 4311 HOMMERSÅK 58.9416, 5.8562 101 / 445
0 4311 HOMMERSÅK 58.9427, 5.8700 97 / 151
0 4311 HOMMERSÅK 58.9420, 5.8613 97 / 154
0 4311 HOMMERSÅK 58.9549, 5.8824 98 / 351
0 4311 HOMMERSÅK 58.9414, 5.8737 97 / 155
0 4311 HOMMERSÅK 58.9414, 5.8730 97 / 157
0 4311 HOMMERSÅK 58.9423, 5.8622 97 / 160
0 4311 HOMMERSÅK 58.9437, 5.8709 97 / 161
0 4311 HOMMERSÅK 58.9444, 5.8653 97 / 162
0 4311 HOMMERSÅK 58.9433, 5.8616 97 / 169
0 4311 HOMMERSÅK 58.9435, 5.8684 97 / 163
0 4311 HOMMERSÅK 58.9410, 5.8612 97 / 189
0 4311 HOMMERSÅK 58.9427, 5.8605 97 / 194
0 4311 HOMMERSÅK 58.9429, 5.8615 97 / 199
0 4311 HOMMERSÅK 58.9429, 5.8610 97 / 200
0 4311 HOMMERSÅK 58.9613, 5.8642 98 / 48
0 4311 HOMMERSÅK 58.9424, 5.8610 97 / 210
0 4311 HOMMERSÅK 58.9358, 5.8546 101 / 737
0 4311 HOMMERSÅK 58.9714, 5.8593 98 / 15
0 4311 HOMMERSÅK 58.9607, 5.8642 98 / 41
0 4311 HOMMERSÅK 58.9602, 5.8688 98 / 44
0 4311 HOMMERSÅK 58.9606, 5.8673 98 / 45
0 4311 HOMMERSÅK 58.9715, 5.8589 98 / 15
0 4311 HOMMERSÅK 58.9619, 5.8640 98 / 47
0 4311 HOMMERSÅK 58.9507, 5.9358 88 / 111
0 4311 HOMMERSÅK 58.9497, 5.9362 88 / 113
0 4311 HOMMERSÅK 58.9610, 5.8653 98 / 487
0 4311 HOMMERSÅK 58.9604, 5.8656 98 / 488
0 4311 HOMMERSÅK 58.9236, 5.8861 99 / 3
0 4311 HOMMERSÅK 58.9206, 5.8856 99 / 4
0 4311 HOMMERSÅK 58.9215, 5.8860 99 / 5
0 4311 HOMMERSÅK 58.9201, 5.8891 99 / 6
0 4311 HOMMERSÅK 58.9193, 5.8896 99 / 7
0 4311 HOMMERSÅK 58.9207, 5.8870 99 / 8
0 4311 HOMMERSÅK 58.9177, 5.8882 99 / 10
0 4311 HOMMERSÅK 58.9570, 5.9029 98 / 307
0 4311 HOMMERSÅK 58.9185, 5.8909 99 / 16
0 4311 HOMMERSÅK 58.9206, 5.8850 99 / 17
0 4311 HOMMERSÅK 58.9205, 5.8865 99 / 18
0 4311 HOMMERSÅK 58.9503, 5.9387 88 / 133
0 4311 HOMMERSÅK 58.9215, 5.8840 99 / 19
0 4311 HOMMERSÅK 58.9203, 5.8866 99 / 21
0 4311 HOMMERSÅK 58.9201, 5.8871 99 / 22
0 4311 HOMMERSÅK 58.9589, 5.8672 97 / 71
0 4311 HOMMERSÅK 58.9206, 5.8838 99 / 24
0 4311 HOMMERSÅK 58.9195, 5.8906 99 / 26
0 4311 HOMMERSÅK 58.9198, 5.8877 99 / 28
0 4311 HOMMERSÅK 58.9530, 5.9339 88 / 141
0 4311 HOMMERSÅK 58.9199, 5.8846 99 / 30
0 4311 HOMMERSÅK 58.9185, 5.8889 99 / 33
0 4329 SANDNES 58.8811, 5.7726 1 / 13
0 4329 SANDNES 58.8809, 5.7717 1 / 13
0 4329 SANDNES 58.8812, 5.7694 1 / 266
0 4329 SANDNES 58.8815, 5.7693 1 / 13
0 4329 SANDNES 58.8820, 5.7702 1 / 265

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken