Svartemyrveien 3
4309 SANDNES

Svartemyrveien 3, 4309 SANDNES er ei adresse i .

Koordinatar:

Andre opplysningar om Svartemyrveien 3, 4309 SANDNES:

  • Postnummer: 4309 SANDNES
  • Gards-/bruksnummer: 37 / 1 i 1102
  • Grunnkrins: 709 TRØDNE
  • Valkrins: 12 HANA
  • Kyrkjesogn: 6080601 Hana
  • Tettstad: Vatne

Svartemyrveien

Svartemyrveien er ein veg i Sandnes kommune med 5 ulike adresser.
Husnummer frå 1 til 41.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Svartemyrveien 1 4309 SANDNES 58.8568, 5.7896 37 / 1
Svartemyrveien 3 4309 SANDNES 58.8565, 5.7898 37 / 1
Svartemyrveien 9 4309 SANDNES 58.8571, 5.7918 37 / 82
Svartemyrveien 25 4309 SANDNES 58.8576, 5.7942 37 / 90
Svartemyrveien 41 4309 SANDNES 58.8567, 5.7953 37 / 1

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken