Skoleveien 26B
4328 SANDNES

Skoleveien 26B, 4328 SANDNES er ei adresse i .

Koordinatar:

Andre opplysningar om Skoleveien 26B, 4328 SANDNES:

  • Postnummer: 4328 SANDNES
  • Gards-/bruksnummer: 38 / 1803 i 1102
  • Grunnkrins: 701 NEDRE HANA
  • Valkrins: 12 HANA
  • Kyrkjesogn: 6080601 Hana
  • Tettstad: Stavanger/Sandnes

Skoleveien

Skoleveien er ein veg i Sandnes kommune med 42 ulike adresser.
Husnummer frå 1 til 34.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Skoleveien 1 4328 SANDNES 58.8548, 5.7559 38 / 423
Skoleveien 2A 4328 SANDNES 58.8549, 5.7552 38 / 431
Skoleveien 2B 4328 SANDNES 58.8551, 5.7552 38 / 431
Skoleveien 3A 4328 SANDNES 58.8556, 5.7563 38 / 1530
Skoleveien 3B 4328 SANDNES 58.8556, 5.7559 38 / 298
Skoleveien 4 4328 SANDNES 58.8553, 5.7551 38 / 499
Skoleveien 4A 4328 SANDNES 58.8552, 5.7552 38 / 1156
Skoleveien 5 4328 SANDNES 58.8556, 5.7555 38 / 405
Skoleveien 6 4328 SANDNES 58.8556, 5.7548 38 / 1080
Skoleveien 6A 4328 SANDNES 58.8554, 5.7546 38 / 1567
Skoleveien 6B 4328 SANDNES 58.8555, 5.7542 38 / 1739
Skoleveien 6D 4328 SANDNES 58.8550, 5.7541 38 / 1586
Skoleveien 6E 4328 SANDNES 58.8550, 5.7542 38 / 1570
Skoleveien 6F 4328 SANDNES 58.8550, 5.7544 38 / 1571
Skoleveien 6G 4328 SANDNES 58.8550, 5.7547 38 / 1078
Skoleveien 7 4328 SANDNES 58.8558, 5.7554 38 / 351
Skoleveien 8 4328 SANDNES 58.8559, 5.7549 38 / 647
Skoleveien 8A 4328 SANDNES 58.8557, 5.7549 38 / 1367
Skoleveien 9 4328 SANDNES 58.8561, 5.7553 38 / 250
Skoleveien 10 4328 SANDNES 58.8560, 5.7548 38 / 556
Skoleveien 11 4328 SANDNES 58.8563, 5.7551 38 / 249
Skoleveien 12 4328 SANDNES 58.8562, 5.7547 38 / 321
Skoleveien 13 4328 SANDNES 58.8561, 5.7557 38 / 232
Skoleveien 14 4328 SANDNES 58.8563, 5.7544 38 / 270
Skoleveien 15 4328 SANDNES 58.8562, 5.7556 38 / 233
Skoleveien 16 4328 SANDNES 58.8561, 5.7543 38 / 268
Skoleveien 17 4328 SANDNES 58.8564, 5.7556 38 / 254
Skoleveien 18 4328 SANDNES 58.8562, 5.7540 38 / 259
Skoleveien 19 4328 SANDNES 58.8565, 5.7554 38 / 430
Skoleveien 20 4328 SANDNES 58.8561, 5.7538 38 / 258
Skoleveien 21 4328 SANDNES 58.8567, 5.7553 38 / 738
Skoleveien 22 4328 SANDNES 58.8560, 5.7539 38 / 282
Skoleveien 23 4328 SANDNES 58.8566, 5.7550 38 / 394
Skoleveien 24 4328 SANDNES 58.8560, 5.7544 38 / 590
Skoleveien 25 4328 SANDNES 58.8564, 5.7545 38 / 379
Skoleveien 26A 4328 SANDNES 58.8557, 5.7542 38 / 607
Skoleveien 26B 4328 SANDNES 58.8557, 5.7540 38 / 1803
Skoleveien 28A 4328 SANDNES 58.8557, 5.7537 38 / 365
Skoleveien 28B 4328 SANDNES 58.8556, 5.7538 38 / 1348
Skoleveien 30 4328 SANDNES 58.8559, 5.7535 38 / 114
Skoleveien 32 4328 SANDNES 58.8560, 5.7535 38 / 366
Skoleveien 34 4328 SANDNES 58.8561, 5.7531 38 / 964

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken