Riskatunveien 38A
4311 HOMMERSÅK

Riskatunveien 38A, 4311 HOMMERSÅK er ei adresse i .

Koordinatar:

Andre opplysningar om Riskatunveien 38A, 4311 HOMMERSÅK:

  • Postnummer: 4311 HOMMERSÅK
  • Gards-/bruksnummer: 109 / 688 i 1102
  • Grunnkrins: 901 LI
  • Valkrins: 1 RISKA
  • Kyrkjesogn: 6080201 Riska
  • Tettstad: Hommersåk

Riskatunveien

Riskatunveien er ein veg i Sandnes kommune med 35 ulike adresser.
Husnummer frå 1 til 40.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Riskatunveien 1 4311 HOMMERSÅK 58.9148, 5.8322 109 / 417
Riskatunveien 2 4311 HOMMERSÅK 58.9152, 5.8324 109 / 418
Riskatunveien 3A 4311 HOMMERSÅK 58.9148, 5.8326 109 / 931
Riskatunveien 3B 4311 HOMMERSÅK 58.9148, 5.8329 109 / 894
Riskatunveien 4 4311 HOMMERSÅK 58.9152, 5.8325 109 / 418
Riskatunveien 5 4311 HOMMERSÅK 58.9146, 5.8328 109 / 893
Riskatunveien 6 4311 HOMMERSÅK 58.9152, 5.8323 109 / 418
Riskatunveien 7 4311 HOMMERSÅK 58.9145, 1,000.0000 109 / 892
Riskatunveien 8 4311 HOMMERSÅK 58.9151, 5.8322 109 / 418
Riskatunveien 9 4311 HOMMERSÅK 58.9146, 5.8333 109 / 891
Riskatunveien 10 4311 HOMMERSÅK 58.9152, 5.8322 109 / 418
Riskatunveien 11 4311 HOMMERSÅK 58.9145, 5.8334 109 / 890
Riskatunveien 12 4311 HOMMERSÅK 58.9153, 5.8321 109 / 418
Riskatunveien 13 4311 HOMMERSÅK 58.9145, 5.8336 109 / 889
Riskatunveien 14 4311 HOMMERSÅK 58.9154, 5.8320 109 / 418
Riskatunveien 15 4311 HOMMERSÅK 58.9145, 5.8338 109 / 888
Riskatunveien 16 4311 HOMMERSÅK 58.9153, 5.8323 109 / 418
Riskatunveien 17 4311 HOMMERSÅK 58.9151, 5.8339 109 / 815
Riskatunveien 18 4311 HOMMERSÅK 58.9153, 5.8324 109 / 418
Riskatunveien 20 4311 HOMMERSÅK 58.9155, 5.8322 109 / 418
Riskatunveien 22 4311 HOMMERSÅK 58.9156, 5.8322 109 / 418
Riskatunveien 24 4311 HOMMERSÅK 58.9156, 5.8320 109 / 418
Riskatunveien 26 4311 HOMMERSÅK 58.9157, 5.8321 109 / 418
Riskatunveien 28 4311 HOMMERSÅK 58.9158, 5.8322 109 / 418
Riskatunveien 30 4311 HOMMERSÅK 58.9157, 5.8323 109 / 418
Riskatunveien 32 4311 HOMMERSÅK 58.9157, 5.8326 109 / 418
Riskatunveien 34 4311 HOMMERSÅK 58.9157, 5.8325 109 / 418
Riskatunveien 36 4311 HOMMERSÅK 58.9156, 5.8323 109 / 418
Riskatunveien 38A 4311 HOMMERSÅK 58.9154, 5.8327 109 / 688
Riskatunveien 38B 4311 HOMMERSÅK 58.9154, 5.8329 109 / 688
Riskatunveien 38C 4311 HOMMERSÅK 58.9155, 5.8330 109 / 688
Riskatunveien 38D 4311 HOMMERSÅK 58.9154, 5.8330 109 / 688
Riskatunveien 38E 4311 HOMMERSÅK 58.9154, 5.8330 109 / 688
Riskatunveien 38F 4311 HOMMERSÅK 58.9154, 5.8328 109 / 688
Riskatunveien 40 4311 HOMMERSÅK 58.9155, 5.8331 109 / 688

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken