Skruss-Eikeland 22
4308 SANDNES

Skruss-Eikeland 22, 4308 SANDNES er ei adresse i Sandnes.

Koordinatar:

Andre opplysningar om Skruss-Eikeland 22, 4308 SANDNES:

  • Postnummer: 4308 SANDNES
  • Gards-/bruksnummer: 12 / 1 i 1102 Sandnes
  • Grunnkrins: 802 SPORALAND
  • Valkrins: 3 SVILAND
  • Kyrkjesogn: 6080301 Høyland
  • Tettstad:

Skruss-Eikeland

Skruss-Eikeland er ein veg i Sandnes kommune med 5 ulike adresser.
Husnummer frå 7 til 22.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Skruss-Eikeland 7 4308 SANDNES 58.8449, 5.8709 12 / 7
Skruss-Eikeland 9 4308 SANDNES 58.8446, 5.8705 12 / 16
Skruss-Eikeland 15 4308 SANDNES 58.8436, 5.8686 12 / 1
Skruss-Eikeland 19 4308 SANDNES 58.8438, 5.8713 12 / 22
Skruss-Eikeland 22 4308 SANDNES 58.8425, 5.8680 12 / 1

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken