Ellingsrudtoppen 4
2100 SKARNES

Ellingsrudtoppen 4, 2100 SKARNES er ei adresse i .

Koordinatar:

Andre opplysningar om Ellingsrudtoppen 4, 2100 SKARNES:

  • Postnummer: 2100 SKARNES
  • Gards-/bruksnummer: 37 / 46 i 0419
  • Grunnkrins: 104 ELLINGSRUD
  • Valkrins: 2 Skarnes
  • Kyrkjesogn: 3120401 Strøm
  • Tettstad:

Ellingsrudtoppen

Ellingsrudtoppen er ein veg i Sør-Odal kommune med 4 ulike adresser.
Husnummer frå 1 til 28.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Ellingsrudtoppen 1 2100 SKARNES 60.2613, 11.7125 37 / 67
Ellingsrudtoppen 4 2100 SKARNES 60.2616, 11.7114 37 / 46
Ellingsrudtoppen 9 2100 SKARNES 60.2618, 11.7122 37 / 42
Ellingsrudtoppen 28 2100 SKARNES 60.2634, 11.7116 37 / 71

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken