Ellingsrudvegen 130
2100 SKARNES

Ellingsrudvegen 130, 2100 SKARNES er ei adresse i .

Koordinatar:

Andre opplysningar om Ellingsrudvegen 130, 2100 SKARNES:

  • Postnummer: 2100 SKARNES
  • Gards-/bruksnummer: 37 / 59 i 0419
  • Grunnkrins: 104 ELLINGSRUD
  • Valkrins: 2 Skarnes
  • Kyrkjesogn: 3120401 Strøm
  • Tettstad:

Ellingsrudvegen

Ellingsrudvegen er ein veg i Sør-Odal kommune med 41 ulike adresser.
Husnummer frå 4 til 198.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Ellingsrudvegen 4 2100 SKARNES 60.2645, 11.6995 38 / 47
Ellingsrudvegen 6 2100 SKARNES 60.2602, 11.6909 38 / 70
Ellingsrudvegen 8 2100 SKARNES 60.2603, 11.6908 38 / 70
Ellingsrudvegen 10 2100 SKARNES 60.2609, 11.6912 38 / 62
Ellingsrudvegen 12 2100 SKARNES 60.2610, 11.6914 38 / 62
Ellingsrudvegen 14 2100 SKARNES 60.2606, 11.6919 38 / 62
Ellingsrudvegen 15 2100 SKARNES 60.2599, 11.6931 38 / 56
Ellingsrudvegen 16 2100 SKARNES 60.2607, 11.6923 38 / 62
Ellingsrudvegen 17 2100 SKARNES 60.2599, 11.6930 38 / 56
Ellingsrudvegen 18 2100 SKARNES 60.2605, 11.6927 38 / 72
Ellingsrudvegen 19 2100 SKARNES 60.2601, 11.6934 38 / 14
Ellingsrudvegen 20 2100 SKARNES 60.2607, 11.6928 38 / 72
Ellingsrudvegen 22 2100 SKARNES 60.2608, 11.6928 38 / 72
Ellingsrudvegen 24 2100 SKARNES 60.2608, 11.6930 38 / 72
Ellingsrudvegen 26 2100 SKARNES 60.2605, 11.6928 38 / 72
Ellingsrudvegen 27 2100 SKARNES 60.2604, 11.6945 38 / 2
Ellingsrudvegen 28 2100 SKARNES 60.2609, 11.6941 38 / 42
Ellingsrudvegen 29 2100 SKARNES 60.2602, 11.6951 38 / 2
Ellingsrudvegen 114 2100 SKARNES 60.2640, 11.7072 37 / 63
Ellingsrudvegen 117 2100 SKARNES 60.2609, 11.7103 37 / 1
Ellingsrudvegen 118 2100 SKARNES 60.2626, 11.7108 37 / 39
Ellingsrudvegen 120 2100 SKARNES 60.2617, 11.7110 37 / 41
Ellingsrudvegen 130 2100 SKARNES 60.2643, 11.7176 37 / 59
Ellingsrudvegen 132 2100 SKARNES 60.2646, 11.7180 37 / 47
Ellingsrudvegen 134 2100 SKARNES 60.2648, 11.7185 37 / 62
Ellingsrudvegen 136 2100 SKARNES 60.2645, 11.7206 37 / 13
Ellingsrudvegen 138 2100 SKARNES 60.2645, 11.7188 37 / 25
Ellingsrudvegen 140 2100 SKARNES 60.2638, 11.7179 37 / 12
Ellingsrudvegen 141 2100 SKARNES 60.2607, 11.7143 37 / 27
Ellingsrudvegen 142 2100 SKARNES 60.2611, 11.7151 37 / 21
Ellingsrudvegen 143 2100 SKARNES 60.2604, 11.7143 37 / 27
Ellingsrudvegen 145 2100 SKARNES 60.2570, 11.7171 37 / 17
Ellingsrudvegen 147 2100 SKARNES 60.2590, 11.7167 37 / 3
Ellingsrudvegen 148 2100 SKARNES 60.2615, 11.7163 37 / 20
Ellingsrudvegen 150 2100 SKARNES 60.2617, 11.7166 37 / 61
Ellingsrudvegen 152 2100 SKARNES 60.2615, 11.7172 37 / 24
Ellingsrudvegen 154 2100 SKARNES 60.2618, 11.7174 37 / 38
Ellingsrudvegen 156 2100 SKARNES 60.2620, 11.7178 37 / 40
Ellingsrudvegen 158 2100 SKARNES 60.2623, 11.7199 37 / 15
Ellingsrudvegen 162 2100 SKARNES 60.2631, 11.7209 37 / 44
Ellingsrudvegen 198 2100 SKARNES 60.2595, 11.7242 37 / 8

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken