Gillundvegen 44
2335 STANGE

Gillundvegen 44, 2335 STANGE er ei adresse i Stange.

Koordinatar:

Andre opplysningar om Gillundvegen 44, 2335 STANGE:

  • Postnummer: 2335 STANGE
  • Gards-/bruksnummer: 78 / 15 i 0417 Stange
  • Grunnkrins: 202 STANGE KIRKE
  • Valkrins: 3 STANGE
  • Kyrkjesogn: 3010301 Stange
  • Tettstad:

Gillundvegen

Gillundvegen er ein veg i Stange kommune med 38 ulike adresser.
Husnummer frå 24 til 178.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Gillundvegen 24 2335 STANGE 60.7137, 11.1271 78 / 16
Gillundvegen 25 2335 STANGE 60.7145, 11.1263 78 / 4
Gillundvegen 38 2335 STANGE 60.7118, 11.1275 78 / 12
Gillundvegen 44 2335 STANGE 60.7130, 11.1240 78 / 15
Gillundvegen 51 2335 STANGE 60.7137, 11.1227 79 / 1
Gillundvegen 53 2335 STANGE 60.7138, 11.1221 79 / 1
Gillundvegen 74 2335 STANGE 60.7133, 11.1194 78 / 1
Gillundvegen 81 2335 STANGE 60.7140, 11.1174 78 / 3
Gillundvegen 83 2335 STANGE 60.7137, 11.1170 78 / 3
Gillundvegen 120 2335 STANGE 60.7118, 11.1096 79 / 26
Gillundvegen 122 2335 STANGE 60.7116, 11.1094 79 / 13
Gillundvegen 128 2335 STANGE 60.7119, 11.1085 79 / 7
Gillundvegen 130 2335 STANGE 60.7121, 11.1085 79 / 14
Gillundvegen 132 2335 STANGE 60.7122, 11.1090 79 / 18
Gillundvegen 136 2335 STANGE 60.7123, 11.1081 80 / 1
Gillundvegen 140 2335 STANGE 60.7122, 11.1075 80 / 1
Gillundvegen 142 2335 STANGE 60.7120, 11.1071 80 / 1
Gillundvegen 143 2335 STANGE 60.7130, 11.1067 78 / 6
Gillundvegen 144 2335 STANGE 60.7125, 11.1072 80 / 1
Gillundvegen 146 2335 STANGE 60.7124, 11.1067 80 / 1
Gillundvegen 148 2335 STANGE 60.7122, 11.1065 80 / 1
Gillundvegen 150 2335 STANGE 60.7124, 11.1062 78 / 13
Gillundvegen 151 2335 STANGE 60.7149, 11.1062 78 / 5
Gillundvegen 153 2335 STANGE 60.7131, 11.1054 78 / 7
Gillundvegen 157 2335 STANGE 60.7120, 11.1053 79 / 27
Gillundvegen 159 2335 STANGE 60.7113, 11.1054 79 / 17
Gillundvegen 161 2335 STANGE 60.7115, 11.1055 79 / 8
Gillundvegen 162 2335 STANGE 60.7121, 11.1062 79 / 28
Gillundvegen 165 2335 STANGE 60.7119, 11.1059 79 / 25
Gillundvegen 166 2335 STANGE 60.7119, 11.1075 79 / 19
Gillundvegen 167 2335 STANGE 60.7117, 11.1061 79 / 20
Gillundvegen 168 2335 STANGE 60.7116, 11.1074 79 / 12
Gillundvegen 169 2335 STANGE 60.7115, 11.1062 79 / 9
Gillundvegen 171 2335 STANGE 60.7113, 11.1059 79 / 22
Gillundvegen 173 2335 STANGE 60.7113, 11.1065 79 / 21
Gillundvegen 175 2335 STANGE 60.7113, 11.1068 79 / 11
Gillundvegen 176 2335 STANGE 60.7116, 11.1067 79 / 24
Gillundvegen 178 2335 STANGE 60.7114, 11.1074 79 / 15

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken