Engøysnaget 10A
4077 HUNDVÅG

Engøysnaget 10A, 4077 HUNDVÅG er ei adresse i Stavanger.

Koordinatar:

Andre opplysningar om Engøysnaget 10A, 4077 HUNDVÅG:

  • Postnummer: 4077 HUNDVÅG
  • Gards-/bruksnummer: 51 / 727 i 1103 Stavanger
  • Grunnkrins: 104 Engøy
  • Valkrins: 1 Buøy/Hundvåg
  • Kyrkjesogn: 6011301 Hundvåg
  • Tettstad: Stavanger/Sandnes

Engøysnaget

Engøysnaget er ein veg i Stavanger kommune med 28 ulike adresser.
Husnummer frå 1 til 32.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Engøysnaget 1 4077 HUNDVÅG 58.9824, 5.7450 51 / 714
Engøysnaget 2 4077 HUNDVÅG 58.9823, 5.7446 51 / 1004
Engøysnaget 3A 4077 HUNDVÅG 58.9824, 5.7452 51 / 715
Engøysnaget 3B 4077 HUNDVÅG 58.9824, 5.7453 51 / 715
Engøysnaget 5 4077 HUNDVÅG 58.9825, 5.7457 51 / 716
Engøysnaget 7 4077 HUNDVÅG 58.9825, 5.7461 51 / 717
Engøysnaget 8 4077 HUNDVÅG 58.9828, 5.7444 51 / 668
Engøysnaget 9 4077 HUNDVÅG 58.9825, 5.7462 51 / 718
Engøysnaget 10 4077 HUNDVÅG 58.9826, 5.7448 51 / 669
Engøysnaget 10A 4077 HUNDVÅG 58.9827, 5.7449 51 / 727
Engøysnaget 11 4077 HUNDVÅG 58.9825, 5.7465 51 / 719
Engøysnaget 12 4077 HUNDVÅG 58.9827, 5.7452 51 / 670
Engøysnaget 12A 4077 HUNDVÅG 58.9827, 5.7453 51 / 728
Engøysnaget 15A 4077 HUNDVÅG 58.9824, 5.7470 51 / 708
Engøysnaget 15B 4077 HUNDVÅG 58.9825, 5.7468 51 / 672
Engøysnaget 16 4077 HUNDVÅG 58.9827, 5.7458 51 / 673
Engøysnaget 17 4077 HUNDVÅG 58.9824, 5.7473 51 / 674
Engøysnaget 18 4077 HUNDVÅG 58.9827, 5.7460 51 / 675
Engøysnaget 20 4077 HUNDVÅG 58.9831, 5.7468 51 / 720
Engøysnaget 20B 4077 HUNDVÅG 58.9832, 5.7469 51 / 957
Engøysnaget 21 4077 HUNDVÅG 58.9824, 5.7489 51 / 721
Engøysnaget 22A 4077 HUNDVÅG 58.9830, 5.7471 51 / 722
Engøysnaget 22B 4077 HUNDVÅG 58.9829, 5.7469 51 / 722
Engøysnaget 24 4077 HUNDVÅG 58.9830, 5.7475 51 / 931
Engøysnaget 26 4077 HUNDVÅG 58.9827, 5.7475 51 / 676
Engøysnaget 28 4077 HUNDVÅG 58.9826, 5.7477 51 / 677
Engøysnaget 30 4077 HUNDVÅG 58.9825, 5.7479 51 / 678
Engøysnaget 32 4077 HUNDVÅG 58.9825, 5.7482 51 / 679

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken