Krossgata 22
4015 STAVANGER

Krossgata 22, 4015 STAVANGER er ei adresse i Stavanger.

Koordinatar:

Andre opplysningar om Krossgata 22, 4015 STAVANGER:

  • Postnummer: 4015 STAVANGER
  • Gards-/bruksnummer: 54 / 233 i 1103 Stavanger
  • Grunnkrins: 401 Breivik
  • Valkrins: 4 Varden
  • Kyrkjesogn: 6011201 Varden
  • Tettstad: Stavanger/Sandnes

Krossgata

Krossgata er ei gate i Stavanger kommune med 16 ulike adresser.
Husnummer frå 2 til 26.

Heile gata høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Krossgata 2 4015 STAVANGER 58.9641, 5.7569 54 / 153
Krossgata 3 4015 STAVANGER 58.9641, 5.7574 54 / 444
Krossgata 4 4015 STAVANGER 58.9643, 5.7570 54 / 443
Krossgata 5 4015 STAVANGER 58.9643, 5.7574 54 / 442
Krossgata 6 4015 STAVANGER 58.9644, 5.7569 54 / 441
Krossgata 7A 4015 STAVANGER 58.9644, 5.7574 54 / 440
Krossgata 7B 4015 STAVANGER 58.9645, 5.7575 54 / 440
Krossgata 9 4015 STAVANGER 58.9646, 5.7575 54 / 438
Krossgata 10 4015 STAVANGER 58.9645, 5.7570 54 / 437
Krossgata 11 4015 STAVANGER 58.9647, 5.7577 54 / 940
Krossgata 12 4015 STAVANGER 58.9648, 5.7572 54 / 232
Krossgata 14 4015 STAVANGER 58.9649, 5.7572 54 / 230
Krossgata 18 4015 STAVANGER 58.9653, 5.7575 53 / 218
Krossgata 20 4015 STAVANGER 58.9651, 5.7576 54 / 231
Krossgata 22 4015 STAVANGER 58.9650, 5.7576 54 / 233
Krossgata 26 4015 STAVANGER 58.9652, 5.7580 54 / 436

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken