Størjeveien 24
4083 HUNDVÅG

Størjeveien 24, 4083 HUNDVÅG er ei adresse i Stavanger.

Koordinatar:

Andre opplysningar om Størjeveien 24, 4083 HUNDVÅG:

  • Postnummer: 4083 HUNDVÅG
  • Gards-/bruksnummer: 5 / 252 i 1103 Stavanger
  • Grunnkrins: 1205 Kråkeneset 1
  • Valkrins: 1 Buøy/Hundvåg
  • Kyrkjesogn: 6011301 Hundvåg
  • Tettstad: Stavanger/Sandnes

Størjeveien

Størjeveien er ein veg i Stavanger kommune med 17 ulike adresser.
Husnummer frå 2 til 26.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Størjeveien 2 4083 HUNDVÅG 59.0051, 5.7256 5 / 423
Størjeveien 5 4083 HUNDVÅG 59.0054, 5.7266 5 / 184
Størjeveien 6 4083 HUNDVÅG 59.0055, 5.7257 5 / 275
Størjeveien 8 4083 HUNDVÅG 59.0058, 5.7261 5 / 273
Størjeveien 10 4083 HUNDVÅG 59.0057, 5.7264 5 / 274
Størjeveien 12 4083 HUNDVÅG 59.0059, 5.7267 5 / 261
Størjeveien 13 4083 HUNDVÅG 59.0059, 5.7271 5 / 201
Størjeveien 14 4083 HUNDVÅG 59.0060, 5.7263 5 / 262
Størjeveien 15 4083 HUNDVÅG 59.0060, 5.7273 5 / 200
Størjeveien 15B 4083 HUNDVÅG 59.0064, 5.7277 5 / 226
Størjeveien 16 4083 HUNDVÅG 59.0062, 5.7266 5 / 264
Størjeveien 17 4083 HUNDVÅG 59.0065, 5.7280 5 / 235
Størjeveien 18 4083 HUNDVÅG 59.0061, 5.7269 5 / 263
Størjeveien 20 4083 HUNDVÅG 59.0063, 5.7271 5 / 265
Størjeveien 22 4083 HUNDVÅG 59.0064, 5.7273 5 / 266
Størjeveien 24 4083 HUNDVÅG 59.0065, 5.7274 5 / 252
Størjeveien 26 4083 HUNDVÅG 59.0068, 5.7274 5 / 224

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken