Godesethagen 7
4034 STAVANGER

Godesethagen 7, 4034 STAVANGER er ei adresse i Stavanger.

Koordinatar:

Andre opplysningar om Godesethagen 7, 4034 STAVANGER:

  • Postnummer: 4034 STAVANGER
  • Gards-/bruksnummer: 15 / 643 i 1103 Stavanger
  • Grunnkrins: 1718 Godesettunet
  • Valkrins: 16 Gausel
  • Kyrkjesogn: 6090402 Gausel
  • Tettstad: Stavanger/Sandnes

Godesethagen

Godesethagen er ein veg i Stavanger kommune med 43 ulike adresser.
Husnummer frå 1 til 36.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Godesethagen 1 4034 STAVANGER 58.8965, 5.7155 15 / 646
Godesethagen 2 4034 STAVANGER 58.8966, 5.7146 15 / 629
Godesethagen 3 4034 STAVANGER 58.8965, 5.7154 15 / 645
Godesethagen 4 4034 STAVANGER 58.8965, 5.7144 15 / 630
Godesethagen 5 4034 STAVANGER 58.8964, 5.7154 15 / 644
Godesethagen 6 4034 STAVANGER 58.8965, 5.7143 15 / 631
Godesethagen 7 4034 STAVANGER 58.8963, 5.7155 15 / 643
Godesethagen 8A 4034 STAVANGER 58.8964, 5.7142 15 / 632
Godesethagen 8B 4034 STAVANGER 58.8964, 5.7141 15 / 632
Godesethagen 9 4034 STAVANGER 58.8963, 5.7157 15 / 642
Godesethagen 10 4034 STAVANGER 58.8965, 5.7139 15 / 633
Godesethagen 11 4034 STAVANGER 58.8963, 5.7158 15 / 641
Godesethagen 12A 4034 STAVANGER 58.8965, 5.7138 15 / 634
Godesethagen 12B 4034 STAVANGER 58.8965, 5.7137 15 / 634
Godesethagen 13 4034 STAVANGER 58.8963, 5.7160 15 / 640
Godesethagen 14A 4034 STAVANGER 58.8966, 5.7137 15 / 635
Godesethagen 14B 4034 STAVANGER 58.8966, 5.7136 15 / 635
Godesethagen 15 4034 STAVANGER 58.8964, 5.7161 15 / 639
Godesethagen 16 4034 STAVANGER 58.8967, 5.7137 15 / 620
Godesethagen 16A 4034 STAVANGER 58.8967, 5.7137 15 / 620
Godesethagen 16B 4034 STAVANGER 58.8967, 5.7136 15 / 620
Godesethagen 17 4034 STAVANGER 58.8965, 5.7161 15 / 638
Godesethagen 18 4034 STAVANGER 58.8967, 5.7139 15 / 621
Godesethagen 19 4034 STAVANGER 58.8965, 5.7161 15 / 638
Godesethagen 20 4034 STAVANGER 58.8967, 5.7140 15 / 622
Godesethagen 21A 4034 STAVANGER 58.8966, 5.7161 15 / 638
Godesethagen 21B 4034 STAVANGER 58.8966, 5.7161 15 / 638
Godesethagen 22 4034 STAVANGER 58.8967, 5.7142 15 / 623
Godesethagen 23A 4034 STAVANGER 58.8967, 5.7161 15 / 638
Godesethagen 23B 4034 STAVANGER 58.8967, 5.7161 15 / 638
Godesethagen 24 4034 STAVANGER 58.8969, 5.7143 15 / 624
Godesethagen 25 4034 STAVANGER 58.8967, 5.7159 15 / 638
Godesethagen 26 4034 STAVANGER 58.8969, 5.7144 15 / 625
Godesethagen 27 4034 STAVANGER 58.8967, 5.7158 15 / 638
Godesethagen 28 4034 STAVANGER 58.8970, 5.7147 15 / 626
Godesethagen 29 4034 STAVANGER 58.8967, 5.7157 15 / 637
Godesethagen 30 4034 STAVANGER 58.8969, 5.7147 15 / 627
Godesethagen 31 4034 STAVANGER 58.8967, 5.7155 15 / 636
Godesethagen 32 4034 STAVANGER 58.8969, 5.7147 15 / 628
Godesethagen 34A 4034 STAVANGER 58.8968, 5.7149 15 / 628
Godesethagen 34B 4034 STAVANGER 58.8969, 5.7149 15 / 628
Godesethagen 36A 4034 STAVANGER 58.8967, 5.7150 15 / 628
Godesethagen 36B 4034 STAVANGER 58.8967, 5.7149 15 / 628

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken