Kasperbakken 3
4085 HUNDVÅG

Kasperbakken 3, 4085 HUNDVÅG er ei adresse i Stavanger.

Koordinatar:

Andre opplysningar om Kasperbakken 3, 4085 HUNDVÅG:

  • Postnummer: 4085 HUNDVÅG
  • Gards-/bruksnummer: 5 / 371 i 1103 Stavanger
  • Grunnkrins: 1102 Bjørnøy/Roaldsøy/Ormøy
  • Valkrins: 13 Roaldsøy
  • Kyrkjesogn: 6011301 Hundvåg
  • Tettstad: Stavanger/Sandnes

Kasperbakken

Kasperbakken er ein veg i Stavanger kommune med 12 ulike adresser.
Husnummer frå 1 til 19.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Kasperbakken 1 4085 HUNDVÅG 58.9934, 5.7609 5 / 412
Kasperbakken 3 4085 HUNDVÅG 58.9935, 5.7616 5 / 371
Kasperbakken 4 4085 HUNDVÅG 58.9936, 5.7608 5 / 257
Kasperbakken 6 4085 HUNDVÅG 58.9938, 5.7613 5 / 372
Kasperbakken 7 4085 HUNDVÅG 58.9932, 5.7617 5 / 212
Kasperbakken 8 4085 HUNDVÅG 58.9939, 5.7618 5 / 373
Kasperbakken 10 4085 HUNDVÅG 58.9940, 5.7622 5 / 409
Kasperbakken 13 4085 HUNDVÅG 58.9934, 5.7623 5 / 403
Kasperbakken 14 4085 HUNDVÅG 58.9939, 5.7629 5 / 628
Kasperbakken 15 4085 HUNDVÅG 58.9937, 5.7620 5 / 374
Kasperbakken 17 4085 HUNDVÅG 58.9937, 5.7624 5 / 410
Kasperbakken 19 4085 HUNDVÅG 58.9936, 5.7628 5 / 413

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken