Søren Berners vei 7
4015 STAVANGER

Søren Berners vei 7, 4015 STAVANGER er ei adresse i Stavanger.

Koordinatar:

Andre opplysningar om Søren Berners vei 7, 4015 STAVANGER:

  • Postnummer: 4015 STAVANGER
  • Gards-/bruksnummer: 53 / 186 i 1103 Stavanger
  • Grunnkrins: 302 Nylund 1
  • Valkrins: 4 Varden
  • Kyrkjesogn: 6010301 St. Johannes
  • Tettstad: Stavanger/Sandnes

Søren Berners vei

Søren Berners vei er ein veg i Stavanger kommune med 18 ulike adresser.
Husnummer frå 1 til 22.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Søren Berners vei 1 4015 STAVANGER 58.9627, 5.7515 53 / 707
Søren Berners vei 2 4015 STAVANGER 58.9623, 5.7515 53 / 708
Søren Berners vei 3 4015 STAVANGER 58.9626, 5.7514 53 / 709
Søren Berners vei 4A 4015 STAVANGER 58.9622, 5.7512 53 / 711
Søren Berners vei 4B 4015 STAVANGER 58.9622, 5.7512 53 / 712
Søren Berners vei 4C 4015 STAVANGER 58.9621, 5.7511 53 / 713
Søren Berners vei 4D 4015 STAVANGER 58.9621, 5.7510 53 / 714
Søren Berners vei 5 4015 STAVANGER 58.9625, 5.7512 53 / 715
Søren Berners vei 6 4015 STAVANGER 58.9619, 5.7507 53 / 716
Søren Berners vei 7 4015 STAVANGER 58.9623, 5.7509 53 / 186
Søren Berners vei 8 4015 STAVANGER 58.9618, 5.7506 53 / 717
Søren Berners vei 16 4015 STAVANGER 58.9617, 5.7505 53 / 719
Søren Berners vei 17 4015 STAVANGER 58.9618, 5.7501 53 / 720
Søren Berners vei 18 4015 STAVANGER 58.9616, 5.7502 53 / 721
Søren Berners vei 19 4015 STAVANGER 58.9617, 1,000.0000 53 / 722
Søren Berners vei 20 4015 STAVANGER 58.9614, 5.7500 53 / 723
Søren Berners vei 21 4015 STAVANGER 58.9616, 5.7497 53 / 724
Søren Berners vei 22 4015 STAVANGER 58.9614, 5.7497 53 / 725

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken