Ole Blix’ gate 12
4015 STAVANGER

Ole Blix’ gate 12, 4015 STAVANGER er ei adresse i Stavanger.

Koordinatar:

Andre opplysningar om Ole Blix’ gate 12, 4015 STAVANGER:

  • Postnummer: 4015 STAVANGER
  • Gards-/bruksnummer: 54 / 1017 i 1103 Stavanger
  • Grunnkrins: 402 Midjord
  • Valkrins: 4 Varden
  • Kyrkjesogn: 6011201 Varden
  • Tettstad: Stavanger/Sandnes

Ole Blix’ gate

Ole Blix’ gate er ei gate i Stavanger kommune med 12 ulike adresser.
Husnummer frå 2 til 20.

Heile gata høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Ole Blix’ gate 2 4015 STAVANGER 58.9626, 5.7617 54 / 612
Ole Blix’ gate 4 4015 STAVANGER 58.9626, 5.7620 54 / 613
Ole Blix’ gate 6 4015 STAVANGER 58.9626, 5.7620 54 / 616
Ole Blix’ gate 9 4015 STAVANGER 58.9624, 5.7628 54 / 617
Ole Blix’ gate 10 4015 STAVANGER 58.9627, 5.7625 54 / 618
Ole Blix’ gate 12 4015 STAVANGER 58.9627, 5.7629 54 / 1017
Ole Blix’ gate 13 4015 STAVANGER 58.9625, 5.7631 54 / 619
Ole Blix’ gate 15 4015 STAVANGER 58.9625, 5.7633 54 / 621
Ole Blix’ gate 16 4015 STAVANGER 58.9628, 5.7633 54 / 622
Ole Blix’ gate 17 4015 STAVANGER 58.9625, 5.7635 54 / 623
Ole Blix’ gate 18 4015 STAVANGER 58.9627, 5.7637 54 / 852
Ole Blix’ gate 20 4015 STAVANGER 58.9627, 5.7638 54 / 625

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken