Auravigå 2
4085 HUNDVÅG

Auravigå 2, 4085 HUNDVÅG er ei adresse i Stavanger.

Koordinatar:

Andre opplysningar om Auravigå 2, 4085 HUNDVÅG:

  • Postnummer: 4085 HUNDVÅG
  • Gards-/bruksnummer: 7 / 1060 i 1103 Stavanger
  • Grunnkrins: 1102 Bjørnøy/Roaldsøy/Ormøy
  • Valkrins: 13 Roaldsøy
  • Kyrkjesogn: 6011301 Hundvåg
  • Tettstad: Stavanger/Sandnes

Auravigå

Auravigå er ein veg i Stavanger kommune med 10 ulike adresser.
Husnummer frå 1 til 15.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Auravigå 1 4085 HUNDVÅG 58.9893, 5.7654 7 / 952
Auravigå 2 4085 HUNDVÅG 58.9891, 5.7654 7 / 1060
Auravigå 3 4085 HUNDVÅG 58.9893, 5.7652 7 / 951
Auravigå 5 4085 HUNDVÅG 58.9892, 5.7650 7 / 953
Auravigå 7 4085 HUNDVÅG 58.9891, 5.7649 7 / 954
Auravigå 8 4085 HUNDVÅG 58.9889, 5.7657 7 / 57
Auravigå 11 4085 HUNDVÅG 58.9887, 5.7651 7 / 50
Auravigå 13 4085 HUNDVÅG 58.9887, 5.7657 7 / 665
Auravigå 15A 4085 HUNDVÅG 58.9887, 5.7660 7 / 40
Auravigå 15B 4085 HUNDVÅG 58.9886, 5.7661 7 / 40

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken