Tomasbakken 5
4085 HUNDVÅG

Tomasbakken 5, 4085 HUNDVÅG er ei adresse i Stavanger.

Koordinatar:

Andre opplysningar om Tomasbakken 5, 4085 HUNDVÅG:

  • Postnummer: 4085 HUNDVÅG
  • Gards-/bruksnummer: 4 / 469 i 1103 Stavanger
  • Grunnkrins: 1102 Bjørnøy/Roaldsøy/Ormøy
  • Valkrins: 13 Roaldsøy
  • Kyrkjesogn: 6011301 Hundvåg
  • Tettstad: Stavanger/Sandnes

Tomasbakken

Tomasbakken er ein veg i Stavanger kommune med 29 ulike adresser.
Husnummer frå 1 til 27.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Tomasbakken 1 4085 HUNDVÅG 58.9956, 5.7589 4 / 471
Tomasbakken 2 4085 HUNDVÅG 58.9955, 5.7585 4 / 408
Tomasbakken 3 4085 HUNDVÅG 58.9958, 5.7588 4 / 470
Tomasbakken 4 4085 HUNDVÅG 58.9957, 5.7583 4 / 467
Tomasbakken 5 4085 HUNDVÅG 58.9960, 5.7586 4 / 469
Tomasbakken 6 4085 HUNDVÅG 58.9957, 5.7579 4 / 466
Tomasbakken 7 4085 HUNDVÅG 58.9961, 5.7582 4 / 468
Tomasbakken 8 4085 HUNDVÅG 58.9957, 5.7576 4 / 465
Tomasbakken 9A 4085 HUNDVÅG 58.9959, 5.7580 4 / 464
Tomasbakken 9B 4085 HUNDVÅG 58.9960, 5.7580 4 / 464
Tomasbakken 10 4085 HUNDVÅG 58.9958, 5.7574 4 / 462
Tomasbakken 11 4085 HUNDVÅG 58.9960, 5.7578 4 / 463
Tomasbakken 12 4085 HUNDVÅG 58.9960, 5.7572 4 / 460
Tomasbakken 13 4085 HUNDVÅG 58.9962, 5.7575 4 / 461
Tomasbakken 14 4085 HUNDVÅG 58.9961, 5.7569 4 / 459
Tomasbakken 15 4085 HUNDVÅG 58.9966, 5.7578 4 / 453
Tomasbakken 16 4085 HUNDVÅG 58.9962, 5.7567 4 / 458
Tomasbakken 17 4085 HUNDVÅG 58.9967, 5.7575 4 / 452
Tomasbakken 18 4085 HUNDVÅG 58.9963, 5.7566 4 / 457
Tomasbakken 19 4085 HUNDVÅG 58.9967, 5.7572 4 / 451
Tomasbakken 20 4085 HUNDVÅG 58.9964, 5.7573 4 / 456
Tomasbakken 21 4085 HUNDVÅG 58.9968, 5.7568 4 / 450
Tomasbakken 22 4085 HUNDVÅG 58.9965, 5.7571 4 / 455
Tomasbakken 23 4085 HUNDVÅG 58.9968, 5.7566 4 / 449
Tomasbakken 24A 4085 HUNDVÅG 58.9966, 5.7567 4 / 454
Tomasbakken 24B 4085 HUNDVÅG 58.9966, 5.7567 4 / 454
Tomasbakken 25 4085 HUNDVÅG 58.9968, 5.7562 4 / 493
Tomasbakken 26 4085 HUNDVÅG 58.9965, 5.7562 4 / 516
Tomasbakken 27 4085 HUNDVÅG 58.9968, 5.7559 4 / 244

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken