Roghaugbakken 4
4085 HUNDVÅG

Roghaugbakken 4, 4085 HUNDVÅG er ei adresse i Stavanger.

Koordinatar:

Andre opplysningar om Roghaugbakken 4, 4085 HUNDVÅG:

  • Postnummer: 4085 HUNDVÅG
  • Gards-/bruksnummer: 5 / 107 i 1103 Stavanger
  • Grunnkrins: 1102 Bjørnøy/Roaldsøy/Ormøy
  • Valkrins: 13 Roaldsøy
  • Kyrkjesogn: 6011301 Hundvåg
  • Tettstad: Stavanger/Sandnes

Roghaugbakken

Roghaugbakken er ein veg i Stavanger kommune med 16 ulike adresser.
Husnummer frå 1 til 15.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Roghaugbakken 1 4085 HUNDVÅG 58.9923, 5.7618 5 / 957
Roghaugbakken 2 4085 HUNDVÅG 58.9925, 5.7616 5 / 161
Roghaugbakken 3 4085 HUNDVÅG 58.9923, 5.7620 5 / 34
Roghaugbakken 4 4085 HUNDVÅG 58.9925, 5.7620 5 / 107
Roghaugbakken 5 4085 HUNDVÅG 58.9922, 5.7626 5 / 539
Roghaugbakken 6 4085 HUNDVÅG 58.9926, 5.7624 5 / 150
Roghaugbakken 7 4085 HUNDVÅG 58.9924, 5.7627 5 / 68
Roghaugbakken 8 4085 HUNDVÅG 58.9926, 5.7626 5 / 150
Roghaugbakken 9 4085 HUNDVÅG 58.9925, 5.7632 5 / 886
Roghaugbakken 9B 4085 HUNDVÅG 58.9921, 5.7631 5 / 105
Roghaugbakken 10 4085 HUNDVÅG 58.9929, 5.7624 5 / 139
Roghaugbakken 11A 4085 HUNDVÅG 58.9924, 5.7635 5 / 521
Roghaugbakken 11B 4085 HUNDVÅG 58.9923, 5.7635 5 / 521
Roghaugbakken 13 4085 HUNDVÅG 58.9926, 5.7635 5 / 268
Roghaugbakken 14 4085 HUNDVÅG 58.9931, 5.7624 5 / 178
Roghaugbakken 15 4085 HUNDVÅG 58.9928, 5.7632 5 / 40

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken