Slettestrandveien 13
4032 STAVANGER

Slettestrandveien 13, 4032 STAVANGER er ei adresse i Stavanger.

Koordinatar:

Andre opplysningar om Slettestrandveien 13, 4032 STAVANGER:

  • Postnummer: 4032 STAVANGER
  • Gards-/bruksnummer: 14 / 1121 i 1103 Stavanger
  • Grunnkrins: 1726 Gauselvågen 2
  • Valkrins: 16 Gausel
  • Kyrkjesogn: 6090402 Gausel
  • Tettstad: Stavanger/Sandnes

Slettestrandveien

Slettestrandveien er ein veg i Stavanger kommune med 6 ulike adresser.
Husnummer frå 2 til 19.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Slettestrandveien 2 4032 STAVANGER 58.8979, 5.7449 14 / 1159
Slettestrandveien 4 4032 STAVANGER 58.8981, 5.7460 14 / 1130
Slettestrandveien 13 4032 STAVANGER 58.8976, 5.7462 14 / 1121
Slettestrandveien 15 4032 STAVANGER 58.8970, 5.7469 14 / 1120
Slettestrandveien 17 4032 STAVANGER 58.8970, 5.7478 14 / 1569
Slettestrandveien 19 4032 STAVANGER 58.8975, 5.7484 14 / 67

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken