Nordre Ramsvigvei 20
4015 STAVANGER

Nordre Ramsvigvei 20, 4015 STAVANGER er ei adresse i Stavanger.

Koordinatar:

Andre opplysningar om Nordre Ramsvigvei 20, 4015 STAVANGER:

  • Postnummer: 4015 STAVANGER
  • Gards-/bruksnummer: 54 / 1020 i 1103 Stavanger
  • Grunnkrins: 402 Midjord
  • Valkrins: 4 Varden
  • Kyrkjesogn: 6011201 Varden
  • Tettstad: Stavanger/Sandnes

Nordre Ramsvigvei

Nordre Ramsvigvei er ein veg i Stavanger kommune med 12 ulike adresser.
Husnummer frå 1 til 36.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Nordre Ramsvigvei 1 4015 STAVANGER 58.9606, 5.7557 54 / 290
Nordre Ramsvigvei 2 4015 STAVANGER 58.9614, 5.7556 54 / 452
Nordre Ramsvigvei 4 4015 STAVANGER 58.9613, 5.7558 54 / 1165
Nordre Ramsvigvei 6 4015 STAVANGER 58.9612, 5.7556 54 / 453
Nordre Ramsvigvei 8 4015 STAVANGER 58.9604, 5.7567 54 / 525
Nordre Ramsvigvei 8B 4015 STAVANGER 58.9604, 5.7569 54 / 961
Nordre Ramsvigvei 20 4015 STAVANGER 58.9597, 5.7575 54 / 1020
Nordre Ramsvigvei 22 4015 STAVANGER 58.9598, 5.7577 54 / 637
Nordre Ramsvigvei 24 4015 STAVANGER 58.9599, 5.7579 54 / 638
Nordre Ramsvigvei 26 4015 STAVANGER 58.9601, 5.7582 54 / 654
Nordre Ramsvigvei 30 4015 STAVANGER 58.9596, 5.7582 54 / 845
Nordre Ramsvigvei 36 4015 STAVANGER 58.9596, 5.7593 54 / 652

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken