Grønndalsveien 17
4085 HUNDVÅG

Grønndalsveien 17, 4085 HUNDVÅG er ei adresse i Stavanger.

Koordinatar:

Andre opplysningar om Grønndalsveien 17, 4085 HUNDVÅG:

  • Postnummer: 4085 HUNDVÅG
  • Gards-/bruksnummer: 7 / 316 i 1103 Stavanger
  • Grunnkrins: 1226 Kuneset
  • Valkrins: 1 Buøy/Hundvåg
  • Kyrkjesogn: 6011301 Hundvåg
  • Tettstad: Stavanger/Sandnes

Grønndalsveien

Grønndalsveien er ein veg i Stavanger kommune med 31 ulike adresser.
Husnummer frå 1 til 28.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Grønndalsveien 1A 4085 HUNDVÅG 58.9934, 5.7482 7 / 397
Grønndalsveien 1B 4085 HUNDVÅG 58.9933, 5.7482 7 / 397
Grønndalsveien 2 4085 HUNDVÅG 58.9937, 5.7483 7 / 572
Grønndalsveien 3 4085 HUNDVÅG 58.9930, 5.7487 7 / 585
Grønndalsveien 4 4085 HUNDVÅG 58.9940, 5.7484 7 / 403
Grønndalsveien 5 4085 HUNDVÅG 58.9929, 5.7492 7 / 653
Grønndalsveien 6 4085 HUNDVÅG 58.9941, 5.7488 7 / 404
Grønndalsveien 6X 4085 HUNDVÅG 58.9940, 5.7489 7 / 404
Grønndalsveien 7 4085 HUNDVÅG 58.9927, 5.7495 7 / 662
Grønndalsveien 8 4085 HUNDVÅG 58.9939, 5.7490 7 / 459
Grønndalsveien 9 4085 HUNDVÅG 58.9929, 5.7499 7 / 1112
Grønndalsveien 10 4085 HUNDVÅG 58.9938, 5.7488 7 / 432
Grønndalsveien 11A 4085 HUNDVÅG 58.9929, 5.7500 7 / 1113
Grønndalsveien 11B 4085 HUNDVÅG 58.9930, 5.7501 7 / 1113
Grønndalsveien 12 4085 HUNDVÅG 58.9937, 5.7491 7 / 520
Grønndalsveien 13 4085 HUNDVÅG 58.9932, 5.7505 7 / 1109
Grønndalsveien 14 4085 HUNDVÅG 58.9935, 5.7494 7 / 863
Grønndalsveien 15 4085 HUNDVÅG 58.9933, 5.7506 7 / 1278
Grønndalsveien 16A 4085 HUNDVÅG 58.9933, 5.7493 7 / 1525
Grønndalsveien 16C 4085 HUNDVÅG 58.9934, 5.7491 7 / 36
Grønndalsveien 16D 4085 HUNDVÅG 58.9935, 5.7490 7 / 36
Grønndalsveien 17 4085 HUNDVÅG 58.9934, 5.7504 7 / 316
Grønndalsveien 18A 4085 HUNDVÅG 58.9933, 5.7488 7 / 1507
Grønndalsveien 18B 4085 HUNDVÅG 58.9933, 5.7489 7 / 1507
Grønndalsveien 18C 4085 HUNDVÅG 58.9932, 5.7491 7 / 1127
Grønndalsveien 19 4085 HUNDVÅG 58.9936, 5.7503 7 / 1019
Grønndalsveien 20 4085 HUNDVÅG 58.9931, 5.7495 7 / 1110
Grønndalsveien 22 4085 HUNDVÅG 58.9931, 5.7497 7 / 1111
Grønndalsveien 24 4085 HUNDVÅG 58.9933, 5.7500 7 / 1108
Grønndalsveien 26 4085 HUNDVÅG 58.9934, 5.7499 7 / 1107
Grønndalsveien 28 4085 HUNDVÅG 58.9937, 5.7496 7 / 1106

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken