Ormøyvika 9
4085 HUNDVÅG

Ormøyvika 9, 4085 HUNDVÅG er ei adresse i Stavanger.

Koordinatar:

Andre opplysningar om Ormøyvika 9, 4085 HUNDVÅG:

  • Postnummer: 4085 HUNDVÅG
  • Gards-/bruksnummer: 7 / 97 i 1103 Stavanger
  • Grunnkrins: 1102 Bjørnøy/Roaldsøy/Ormøy
  • Valkrins: 13 Roaldsøy
  • Kyrkjesogn: 6011301 Hundvåg
  • Tettstad: Stavanger/Sandnes

Ormøyvika

Ormøyvika er ein veg i Stavanger kommune med 5 ulike adresser.
Husnummer frå 5 til 13.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Ormøyvika 5 4085 HUNDVÅG 58.9883, 5.7633 7 / 661
Ormøyvika 7 4085 HUNDVÅG 58.9880, 5.7633 7 / 765
Ormøyvika 9 4085 HUNDVÅG 58.9881, 5.7636 7 / 97
Ormøyvika 11 4085 HUNDVÅG 58.9879, 5.7637 7 / 276
Ormøyvika 13 4085 HUNDVÅG 58.9878, 5.7640 7 / 917

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken