Sjarkveien 12
4085 HUNDVÅG

Sjarkveien 12, 4085 HUNDVÅG er ei adresse i Stavanger.

Koordinatar:

Andre opplysningar om Sjarkveien 12, 4085 HUNDVÅG:

  • Postnummer: 4085 HUNDVÅG
  • Gards-/bruksnummer: 7 / 1340 i 1103 Stavanger
  • Grunnkrins: 1214 Austbø 2
  • Valkrins: 1 Buøy/Hundvåg
  • Kyrkjesogn: 6011301 Hundvåg
  • Tettstad: Stavanger/Sandnes

Sjarkveien

Sjarkveien er ein veg i Stavanger kommune med 19 ulike adresser.
Husnummer frå 2 til 22.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Sjarkveien 2 4085 HUNDVÅG 58.9902, 5.7476 7 / 1345
Sjarkveien 4 4085 HUNDVÅG 58.9901, 5.7474 7 / 1344
Sjarkveien 6 4085 HUNDVÅG 58.9901, 5.7473 7 / 1343
Sjarkveien 7 4085 HUNDVÅG 58.9900, 5.7466 7 / 1311
Sjarkveien 8 4085 HUNDVÅG 58.9900, 5.7472 7 / 1342
Sjarkveien 9 4085 HUNDVÅG 58.9899, 5.7465 7 / 1310
Sjarkveien 10 4085 HUNDVÅG 58.9899, 5.7471 7 / 1341
Sjarkveien 11 4085 HUNDVÅG 58.9899, 5.7464 7 / 1309
Sjarkveien 12 4085 HUNDVÅG 58.9898, 5.7470 7 / 1340
Sjarkveien 13 4085 HUNDVÅG 58.9899, 5.7463 7 / 1308
Sjarkveien 14 4085 HUNDVÅG 58.9898, 5.7469 7 / 1339
Sjarkveien 15 4085 HUNDVÅG 58.9896, 5.7463 7 / 1304
Sjarkveien 16 4085 HUNDVÅG 58.9897, 5.7468 7 / 1338
Sjarkveien 17 4085 HUNDVÅG 58.9897, 5.7462 7 / 1305
Sjarkveien 18 4085 HUNDVÅG 58.9896, 5.7467 7 / 1337
Sjarkveien 19 4085 HUNDVÅG 58.9897, 5.7461 7 / 1306
Sjarkveien 20 4085 HUNDVÅG 58.9895, 5.7466 7 / 1336
Sjarkveien 21 4085 HUNDVÅG 58.9898, 5.7460 7 / 1307
Sjarkveien 22 4085 HUNDVÅG 58.9894, 5.7465 7 / 1335

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken