Støperigata 38
4014 STAVANGER

Støperigata 38, 4014 STAVANGER er ei adresse i Stavanger.

Koordinatar:

Andre opplysningar om Støperigata 38, 4014 STAVANGER:

  • Postnummer: 4014 STAVANGER
  • Gards-/bruksnummer: 52 / 671 i 1103 Stavanger
  • Grunnkrins: 207 Lervig 2
  • Valkrins: 5 Storhaug
  • Kyrkjesogn: 6010301 St. Johannes
  • Tettstad: Stavanger/Sandnes

Støperigata

Støperigata er ei gate i Stavanger kommune med 16 ulike adresser.
Husnummer frå 2 til 38.

Heile gata høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Støperigata 2 4014 STAVANGER 58.9718, 5.7518 52 / 538
Støperigata 12 4014 STAVANGER 58.9708, 5.7526 52 / 545
Støperigata 13 4014 STAVANGER 58.9706, 5.7520 52 / 546
Støperigata 14 4014 STAVANGER 58.9707, 5.7528 52 / 547
Støperigata 18 4014 STAVANGER 58.9702, 5.7525 52 / 670
Støperigata 20 4014 STAVANGER 58.9702, 5.7533 52 / 550
Støperigata 21 4014 STAVANGER 58.9699, 5.7525 52 / 551
Støperigata 22 4014 STAVANGER 58.9700, 5.7539 52 / 550
Støperigata 24 4014 STAVANGER 58.9699, 5.7539 52 / 550
Støperigata 25 4014 STAVANGER 58.9698, 5.7528 52 / 552
Støperigata 26 4014 STAVANGER 58.9698, 5.7537 52 / 550
Støperigata 28 4014 STAVANGER 58.9697, 5.7537 52 / 550
Støperigata 30 4014 STAVANGER 58.9695, 5.7543 52 / 550
Støperigata 31A 4014 STAVANGER 58.9695, 5.7535 52 / 662
Støperigata 34 4014 STAVANGER 58.9696, 5.7547 52 / 671
Støperigata 38 4014 STAVANGER 58.9692, 5.7552 52 / 671

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken