Sandnesgata 45A
4015 STAVANGER

Sandnesgata 45A, 4015 STAVANGER er ei adresse i Stavanger.

Koordinatar:

Andre opplysningar om Sandnesgata 45A, 4015 STAVANGER:

  • Postnummer: 4015 STAVANGER
  • Gards-/bruksnummer: 54 / 708 i 1103 Stavanger
  • Grunnkrins: 402 Midjord
  • Valkrins: 4 Varden
  • Kyrkjesogn: 6011201 Varden
  • Tettstad: Stavanger/Sandnes

Sandnesgata

Sandnesgata er ei gate i Stavanger kommune med 35 ulike adresser.
Husnummer frå 7 til 47.

Adressene i Sandnesgata høyrer til ulike postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Sandnesgata 7 4014 STAVANGER 58.9653, 5.7591 54 / 1152
Sandnesgata 9 4014 STAVANGER 58.9653, 5.7591 54 / 1152
Sandnesgata 11 4014 STAVANGER 58.9653, 5.7591 54 / 1152
Sandnesgata 13 4014 STAVANGER 58.9652, 5.7591 54 / 1152
Sandnesgata 15 4014 STAVANGER 58.9652, 5.7591 54 / 1152
Sandnesgata 19 4015 STAVANGER 58.9650, 5.7586 54 / 189
Sandnesgata 25 4015 STAVANGER 58.9642, 5.7594 54 / 693
Sandnesgata 27 4015 STAVANGER 58.9639, 5.7595 54 / 695
Sandnesgata 28 4015 STAVANGER 58.9639, 5.7599 54 / 694
Sandnesgata 29 4015 STAVANGER 58.9638, 5.7595 54 / 697
Sandnesgata 30 4015 STAVANGER 58.9637, 5.7598 54 / 694
Sandnesgata 33 4015 STAVANGER 58.9633, 5.7592 54 / 698
Sandnesgata 35 4015 STAVANGER 58.9631, 5.7592 54 / 699
Sandnesgata 36 4015 STAVANGER 58.9630, 5.7597 54 / 700
Sandnesgata 37 4015 STAVANGER 58.9629, 5.7591 54 / 701
Sandnesgata 38 4015 STAVANGER 58.9627, 5.7596 54 / 702
Sandnesgata 39 4015 STAVANGER 58.9627, 5.7590 54 / 703
Sandnesgata 40 4015 STAVANGER 58.9625, 5.7595 54 / 704
Sandnesgata 40A 4015 STAVANGER 58.9625, 5.7595 54 / 705
Sandnesgata 41A 4015 STAVANGER 58.9623, 5.7588 54 / 706
Sandnesgata 41B 4015 STAVANGER 58.9623, 5.7588 54 / 706
Sandnesgata 41C 4015 STAVANGER 58.9623, 5.7588 54 / 706
Sandnesgata 41D 4015 STAVANGER 58.9622, 5.7588 54 / 706
Sandnesgata 43A 4015 STAVANGER 58.9621, 5.7587 54 / 707
Sandnesgata 43B 4015 STAVANGER 58.9621, 5.7587 54 / 707
Sandnesgata 43C 4015 STAVANGER 58.9620, 5.7586 54 / 707
Sandnesgata 43D 4015 STAVANGER 58.9620, 5.7586 54 / 707
Sandnesgata 45A 4015 STAVANGER 58.9619, 5.7585 54 / 708
Sandnesgata 45B 4015 STAVANGER 58.9618, 5.7585 54 / 708
Sandnesgata 45C 4015 STAVANGER 58.9618, 5.7585 54 / 708
Sandnesgata 45D 4015 STAVANGER 58.9618, 5.7584 54 / 708
Sandnesgata 47A 4015 STAVANGER 58.9617, 5.7583 54 / 709
Sandnesgata 47B 4015 STAVANGER 58.9616, 5.7582 54 / 709
Sandnesgata 47C 4015 STAVANGER 58.9616, 5.7582 54 / 709
Sandnesgata 47D 4015 STAVANGER 58.9616, 5.7582 54 / 709

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken