Dalasteinveien 5B
4085 HUNDVÅG

Dalasteinveien 5B, 4085 HUNDVÅG er ei adresse i Stavanger.

Koordinatar:

Andre opplysningar om Dalasteinveien 5B, 4085 HUNDVÅG:

  • Postnummer: 4085 HUNDVÅG
  • Gards-/bruksnummer: 7 / 1292 i 1103 Stavanger
  • Grunnkrins: 1226 Kuneset
  • Valkrins: 1 Buøy/Hundvåg
  • Kyrkjesogn: 6011301 Hundvåg
  • Tettstad: Stavanger/Sandnes

Dalasteinveien

Dalasteinveien er ein veg i Stavanger kommune med 39 ulike adresser.
Husnummer frå 1 til 39.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Dalasteinveien 1 4085 HUNDVÅG 58.9927, 5.7513 7 / 1291
Dalasteinveien 1A 4085 HUNDVÅG 58.9926, 5.7513 7 / 1291
Dalasteinveien 1B 4085 HUNDVÅG 58.9926, 5.7513 7 / 1291
Dalasteinveien 2 4085 HUNDVÅG 58.9925, 5.7514 7 / 1297
Dalasteinveien 3A 4085 HUNDVÅG 58.9927, 5.7512 7 / 1291
Dalasteinveien 3B 4085 HUNDVÅG 58.9927, 5.7511 7 / 1291
Dalasteinveien 4 4085 HUNDVÅG 58.9924, 5.7515 7 / 1297
Dalasteinveien 5A 4085 HUNDVÅG 58.9925, 5.7511 7 / 1292
Dalasteinveien 5B 4085 HUNDVÅG 58.9925, 5.7511 7 / 1292
Dalasteinveien 6 4085 HUNDVÅG 58.9923, 5.7515 7 / 1297
Dalasteinveien 7A 4085 HUNDVÅG 58.9924, 5.7511 7 / 1292
Dalasteinveien 7B 4085 HUNDVÅG 58.9924, 5.7510 7 / 1292
Dalasteinveien 8 4085 HUNDVÅG 58.9922, 5.7516 7 / 1297
Dalasteinveien 9A 4085 HUNDVÅG 58.9923, 5.7511 7 / 1293
Dalasteinveien 9B 4085 HUNDVÅG 58.9923, 5.7510 7 / 1293
Dalasteinveien 11A 4085 HUNDVÅG 58.9922, 5.7512 7 / 1293
Dalasteinveien 11B 4085 HUNDVÅG 58.9922, 5.7512 7 / 1293
Dalasteinveien 13 4085 HUNDVÅG 58.9921, 5.7514 7 / 1294
Dalasteinveien 15 4085 HUNDVÅG 58.9921, 5.7515 7 / 1294
Dalasteinveien 17 4085 HUNDVÅG 58.9920, 5.7517 7 / 1294
Dalasteinveien 19 4085 HUNDVÅG 58.9920, 5.7518 7 / 1294
Dalasteinveien 20 4085 HUNDVÅG 58.9919, 5.7526 7 / 1296
Dalasteinveien 21 4085 HUNDVÅG 58.9918, 5.7522 7 / 1295
Dalasteinveien 22 4085 HUNDVÅG 58.9919, 5.7525 7 / 1296
Dalasteinveien 23 4085 HUNDVÅG 58.9918, 5.7523 7 / 1295
Dalasteinveien 24 4085 HUNDVÅG 58.9921, 5.7523 7 / 1296
Dalasteinveien 25 4085 HUNDVÅG 58.9917, 5.7525 7 / 1295
Dalasteinveien 26 4085 HUNDVÅG 58.9921, 5.7522 7 / 1296
Dalasteinveien 28 4085 HUNDVÅG 58.9923, 5.7520 7 / 1298
Dalasteinveien 29 4085 HUNDVÅG 58.9920, 5.7528 7 / 1300
Dalasteinveien 30 4085 HUNDVÅG 58.9924, 5.7519 7 / 1298
Dalasteinveien 31 4085 HUNDVÅG 58.9921, 1,000.0000 7 / 1300
Dalasteinveien 32 4085 HUNDVÅG 58.9924, 5.7519 7 / 1298
Dalasteinveien 33 4085 HUNDVÅG 58.9922, 5.7524 7 / 1299
Dalasteinveien 34 4085 HUNDVÅG 58.9925, 5.7519 7 / 1298
Dalasteinveien 35 4085 HUNDVÅG 58.9923, 5.7524 7 / 1299
Dalasteinveien 36 4085 HUNDVÅG 58.9926, 5.7518 7 / 1298
Dalasteinveien 37 4085 HUNDVÅG 58.9924, 5.7522 7 / 1299
Dalasteinveien 39 4085 HUNDVÅG 58.9924, 5.7521 7 / 1299

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken