Ormøydalen 2
4085 HUNDVÅG

Ormøydalen 2, 4085 HUNDVÅG er ei adresse i Stavanger.

Koordinatar:

Andre opplysningar om Ormøydalen 2, 4085 HUNDVÅG:

  • Postnummer: 4085 HUNDVÅG
  • Gards-/bruksnummer: 7 / 642 i 1103 Stavanger
  • Grunnkrins: 1102 Bjørnøy/Roaldsøy/Ormøy
  • Valkrins: 13 Roaldsøy
  • Kyrkjesogn: 6011301 Hundvåg
  • Tettstad: Stavanger/Sandnes

Ormøydalen

Ormøydalen er ein veg i Stavanger kommune med 13 ulike adresser.
Husnummer frå 1 til 19.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Ormøydalen 1 4085 HUNDVÅG 58.9877, 5.7594 7 / 985
Ormøydalen 2 4085 HUNDVÅG 58.9879, 5.7591 7 / 642
Ormøydalen 6 4085 HUNDVÅG 58.9881, 5.7610 7 / 834
Ormøydalen 7 4085 HUNDVÅG 58.9879, 5.7610 7 / 1569
Ormøydalen 8 4085 HUNDVÅG 58.9881, 5.7614 7 / 609
Ormøydalen 9 4085 HUNDVÅG 58.9879, 5.7614 7 / 685
Ormøydalen 10 4085 HUNDVÅG 58.9882, 5.7620 7 / 1556
Ormøydalen 11 4085 HUNDVÅG 58.9880, 5.7618 7 / 666
Ormøydalen 12 4085 HUNDVÅG 58.9883, 5.7618 7 / 453
Ormøydalen 14 4085 HUNDVÅG 58.9882, 5.7626 7 / 1715
Ormøydalen 15 4085 HUNDVÅG 58.9878, 5.7625 7 / 1429
Ormøydalen 17 4085 HUNDVÅG 58.9879, 5.7630 7 / 646
Ormøydalen 19 4085 HUNDVÅG 58.9880, 5.7629 7 / 220

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken