Koparviksgata 13
4015 STAVANGER

Koparviksgata 13, 4015 STAVANGER er ei adresse i Stavanger.

Koordinatar:

Andre opplysningar om Koparviksgata 13, 4015 STAVANGER:

  • Postnummer: 4015 STAVANGER
  • Gards-/bruksnummer: 54 / 21 i 1103 Stavanger
  • Grunnkrins: 401 Breivik
  • Valkrins: 4 Varden
  • Kyrkjesogn: 6011201 Varden
  • Tettstad: Stavanger/Sandnes

Koparviksgata

Koparviksgata er ei gate i Stavanger kommune med 14 ulike adresser.
Husnummer frå 2 til 19.

Heile gata høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Koparviksgata 2 4015 STAVANGER 58.9647, 5.7606 54 / 423
Koparviksgata 4 4015 STAVANGER 58.9645, 5.7608 54 / 424
Koparviksgata 6 4015 STAVANGER 58.9644, 5.7609 54 / 425
Koparviksgata 8 4015 STAVANGER 58.9643, 5.7610 54 / 426
Koparviksgata 10 4015 STAVANGER 58.9642, 5.7610 54 / 427
Koparviksgata 12 4015 STAVANGER 58.9641, 5.7612 54 / 428
Koparviksgata 12A 4015 STAVANGER 58.9639, 5.7614 54 / 429
Koparviksgata 13 4015 STAVANGER 58.9639, 5.7608 54 / 21
Koparviksgata 14 4015 STAVANGER 58.9639, 5.7614 54 / 898
Koparviksgata 15 4015 STAVANGER 58.9637, 5.7609 54 / 430
Koparviksgata 16 4015 STAVANGER 58.9637, 5.7614 54 / 431
Koparviksgata 17 4015 STAVANGER 58.9635, 5.7610 54 / 432
Koparviksgata 18 4015 STAVANGER 58.9636, 5.7614 54 / 433
Koparviksgata 19 4015 STAVANGER 58.9633, 5.7610 54 / 434

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken